Å være arbeidsleder betyr at man har et stort ansvar for eget liv og sin egen BPA-ordning. Vi i Stendi Assistanse er veldig opptatt av at arbeidsleder rekrutterer nok ansatte slik at de har sin interne vikarpool. Dette gjør ordningen mindre sårbar ved sykdom og annet fravær. Ved akutt og uforutsett behov har vi en sentral vikarpool som kan benyttes.

Del