Så lenge de fast ansatte får de timene de har krav på i henhold til arbeidskontrakt, kan man disponere timene i vedtaket sitt fritt innenfor et kalenderår. Ubrukte timer kan ikke overføres fra år til år. Det vil bli sendt månedlige timerapporter til kommunen og arbeidsleder. Oversikt over hvor mange timer den enkelte arbeidsleder har til rådighet ligger enkelt tilgjengelig i vårt digitale verktøy Tamigo.

Del