Med digitale verktøy som er tilgjengelig på både mobil, nettbrett og PC, blir arbeidslederjobben i din BPA-ordning raskere og enklere. De fleste oppgaver kan du løse med noen få klikk.

Som arbeidsleder i Stendi Assistanse får du opplæring i Workforce Management-systemet Tamigo. Det er en rekke funksjonaliteter i verktøyet, noe som gjør det svært anvendelig.

I Tamigo vil du finne blant annet alle dokumenter på ett sted:

  • Arbeidslederhåndboken, som i sin helhet er utarbeidet av Stendi Assistanse
  • Dokumenter med rutinebeskrivelser og henvisninger til relevant lovverk
  • Veiledere for rekruttering, ansettelser og arbeidsavtaler
  • Innføring i håndtering av arbeidslederrollen og veiledning av assistenter
  • Oversikt og vaktplanlegging

Som arbeidsleder lager du vaktplan i Tamigo, der alle assistentene enkelt legges inn i turnus. De fører sine timer etter endt vakt selv, og du bekrefter gjennomført vakt. Fravær registreres også enkelt. 

Timeforbruk

Det er enkelt å følge med på ditt timeforbruk. Du har full kontroll på timene dine, og kan planlegge for hele året.  

Digital oppslagstavle

Forsiden av Tamigo er et elektronisk oppslagverk, med aktuell informasjon for arbeidsledere og assistenter. Her finner du også inngang til avviksregistrering, egenmelding, arbeidsavtaler, reiseavtale og informasjon om verneombud.

Mindre papirarbeid. Mer fritid. Kort oppsummert så gjør våre systemer arbeidslederoppgavene enklere for deg. I tillegg jobber Stendi Assistanse kontinuerlig med å ha kort responstid i hverdagen. Enten du ringer direkte til rådgiveren din, sender oss en e-post, eller kontakter oss på vår døgnåpne BPA-telefon, så svarer vi deg raskt.

Ung mann med funksjonshemminger som jobber med aksjemarkedsporteføljen sin