Vi skal være den beste støttespilleren for deg som er arbeidsleder, tilpasset deg og din BPA-ordning. Hos oss får du en fast rådgiver, kurs og opplæring ut fra dine behov.

Vi har rådgivere som strekker seg for hver enkelt kunde, og vi legger vår stolthet i vår individuelle tilnærming. Vi hjelper deg med rekruttering, turnus og vikardekning. Din faste rådgiver er tilgjengelig for møter og veiledning når du trenger det.

Opplæring og kursing

Når vi tar imot en ny kunde med BPA (brukerstyrt personlig assistanse), starter vi alltid med et oppstartsmøte hvor arbeidsleder og rådgiver kartlegger opplærings- og oppfølgingsbehovet.

Alle våre kunder får tilgang til vår arbeidslederhåndbok. Den er et digitalt oppslagsverk som både nye og erfarne arbeidsledere setter stor pris på. Her finner du veiledere for arbeidslederrollen, rutiner og henvisninger til lovverk.

Felles arbeidslederkurs

Hvert halvår har vi felles arbeidslederkurs i hver region, som er obligatorisk for våre arbeidsledere. Det første kurset tar for seg BPAs historie, relevant lovverk, aspekter knyttet til assistenter og personalpolitikk, oppsett av turnus og vaktplan, HMS og generell ledelses- og kommunikasjonsteori.

Felleskursene gir rom for å dele og drøfte ulike erfaringer og problemstillinger. Ved behov tilrettelegger vi for kurs hjemme hos arbeidslederne, og vi tilbyr temakurs og digitale kurs.

Gode råd er gratis. Døgnet rundt.

Din faste rådgiver er din beste støttespiller, og vi jobber kontinuerlig med å ha kort responstid i hverdagen. Enten du ringer direkte til rådgiveren din, eller kontakter oss på vår døgnåpne BPA-telefon. Noen ganger er det vi som ringer til deg, bare for å spørre hvordan det går.

Din rådgiver kan komme hjem til deg ved behov, og følger opp din personalgruppe. Vi tilbyr lønnede personalmøter, som ikke tar av dine timer. Vi hjelper deg med turnusoptimalisering, slik at du får mest mulig ut av timene dine.

Mindre papirarbeid, mer fritid.

Som ledd i å gjøre BPA-ordningene våre enda smidigere, har vi innført en rekke digitale verktøy. Det gjør det enkelt å signere arbeidskontrakter, sette opp turnus, og håndtere sykefravær digitalt. Du har alltid oversikt over timene dine i Tamigo, og det du trenger er alltid tilgjengelig – på PC, nettbrett eller mobil.

en gruppe mennesker i et møte på en arbeidsplass