Coronaviruset: Hjelp oss å hjelpe!

Vi i Stendi tar vare på noen av de mest sårbare barn, unge, voksne og eldre i samfunnet. Spredningen av coronaviruset gjør at mange av våre medarbeidere ikke kan gå på jobb. Nå ber vi deg som er frisk, om å rekke ut en hånd og hjelpe noen av dem som trenger oss aller mest.

Kan du tilby en hjelpende hånd?

Mange av våre medarbeidere i Stendi er nå i karantene som følge av coronaviruset, og det blir flere for hver dag som går. 

Stendi er Norges største omsorgsaktør, og tar vare på noen av Norges mest sårbare barn, unge, voksne og eldre. Vi tilbyr landsdekkende tjenester på vegne av det offentlige, innen barnevern, heldøgns omsorgsboliger for mennesker med ulike utfordringer, BPA (brukerstyrt personlig assistanse) og eldreomsorg.

Har du helsefaglig bakgrunn, eller erfaring fra sosialt arbeid innen barnevern eller heldøgns omsorg, men jobber med noe annet nå? Eller sitter du hjemme, permittert fra jobb - men frisk og rask og har lyst til å bidra? Vi trenger alle typer ressurser, men spesielt deg som har erfaring fra før eller utdannelse i bunnen.

Meld deg til tjeneste ved å fylle ut skjemaet nedenfor, og gi oss – og samfunnet – en hjelpende hånd.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn.

Registrering av corona-hjelp

Fyll ut feltene som er relevante for din utdannelse og/eller erfaring. Spesifiser dine opplysninger i det åpne tekstfeltet.

* Feltet må fylles ut