Coronaviruset: Slik jobber Stendi for å forhindre smittespredning

12.03.20: Stendi overvåker utviklingen rundt det nye coronaviruset (Covid-19) nøye, følger myndighetenes anbefalinger og har innført en rekke interne tiltak for å begrense smittefaren.

håndvask

Å forhindre infeksjoner er en viktig del av helse- og omsorgsarbeidet. I Stendi har vi godt innarbeidede rutiner for å håndtere smittsomme virus, som vi benytter oss av ved f.eks. sesonginfluensa. Våre interne rutiner, samt offisielle basale smittevernrutiner, følges naturligvis også når det gjelder av coronaviruset.

Vi har en sentral beredskapsgruppe som kontinuerlig følger den globale og nasjonale utviklingen av virusspredningen, og implementerer Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine anbefalinger i vår drift. Gruppen bistår våre virksomheter ved behov.

Dette har Stendi gjort for å forhindre smitte av coronaviruset:

  • nedsatt en sentral beredskapsgruppe, som har daglige statusmøter om pandemi-situasjonen, og som bistår våre virksomheter
  • fulgt med på utviklingen på tvers av landegrensene i Skandinavia, og implementert best-practice fra Sverige og Danmark i samråd med vårt morselskap Ambea og øvrige selskaper i konsernet
  • sammenstilt en overordnet risikovurdering for hele organisasjonen
  • definert alle medarbeidere som arbeider i tilknytning til våre brukere og beboere som "helsepersonell", så lenge pandemien pågår
  • orientert alle medarbeidere om gjeldende interne føringer og nasjonale retningslinjer, samt tilgjengeliggjort fakta, råd og tiltak på vårt intranett og våre nettsider
  • innført interne varslingsrutiner, som supplerer nasjonale retningslinjer for varsling ved smittsomme sykdommer 
  • økt fokuset på god håndhygiene og gode vaner som forebygger smitte 
  • innført interne reiserestriksjoner, som supplerer de offisielle smittevernråd ved reise 

Som alltid gjelder rådet om å holde seg hjemme hvis man er syk, for alle medarbeidere i Stendi. Vi er forberedt på å gjøre ytterligere tiltak dersom det skulle kreves.

Har du spørsmål? 

Kontakt oss gjerne på e-post kvalitet@stendi.no