Slik jobber Stendi med eldreomsorg

I Stendi har vi et sterkt fokus på den enkelte beboer. Gjennom dyktige ledere, engasjerte medarbeidere og gode systemer, er Stendi med på å skape et varmere og mer variert omsorgstilbud i Norge.

En pleier og en eldre kvinne holder hender. Slik jobber Stendi med eldreomsorg.

Skap en god dag

I Stendi har alle ledere og ansatte et klart overordnet mål når vi kommer på jobb hver dag:

"I dag skal jeg bidra til å skape en god dag for våre beboere."

Målet om å skape en god dag gjennomsyrer vårt arbeid både når vi gir helsehjelp, når vi lager mat og når vi steller til hyggestund for våre beboere. En forutsetning for en god dag er at vi møter våre beboere på en vennlig og tillitsfull måte. Vi er forutsigbare og kommer til avtalt tid, og vi lar den enkelte beboer selv få bestemme.

God dialog med beboerne

Vi legger stor vekt på god kommunikasjon, og sørger for at hver enkelt føler trygghet og omsorg, samt at de får dekket sitt behov for hjelp. Vi tar oss tid, og vi anstrenger oss for å gi det lille ekstra ved å ha god serviceinnstilling, vennlighet og omtanke.

Vi sammenfatter vår drift og ideologi med ordene omsorg, trygghet og trivsel.

Fokus på kvalitet

I Stendi arbeider vi aktivt med kvalitet og kvalitetsforbedring. Vi har et eget kvalitetssystem tilpasset virksomhetens behov, og de krav som stilles til tjenestene vi skal yte. Som eksempel har vi:

 • Opplæringsplan for alle som skal jobbe hos oss
 • Gode beskrivelser av arbeidsmetoder og rutiner
 • System for avviksregistrering og bearbeiding
 • Interne revisjoner
 • Årlige brukerundersøkelser og pårørendeundersøkelser
 • Regelmessige møter og godt samarbeid med våre oppdragsgivere

I tillegg jobber vi målrettet med kvalitetssikring og utvikling.

Våre arbeidsmetoder

Våre arbeidsmetoder er en viktig del av vårt kvalitetssystem. Disse beskriver hvordan vi sikrer kvalitet og brukermedvirkning i alle våre tjenester.

For å sikre at vårt kvalitetsarbeid ivaretas, etterleves og utvikles på best mulig måte har vi valgt å sertifisere vårt kvalitetssystem etter ISO standard 9001:2008. Sertifiseringen ble godkjent i desember 2008.

ISO 9001:2008 har en prosessorientert tilnærming, og omfatter blant annet kvalitetsledelse, produktdesign, kundebehandling, dokument-kontroll, internopplæring, internrevisjon og ledelsesevaluering.

For Stendi innebærer ISO-sertifiseringen at vi:

 • Tydelig beskriver våre arbeidsmetoder og rutiner
 • Oppdaterer og holder vårt kvalitetssystem levende
 • Gjennomfører kundeundersøkelser til beboere/brukere
 • Rapporterer oppståtte avvik og iverksetter tiltak
 • Gjennomfører regelmessige interne revisjoner
 • Regelmessig avstemmer våre virksomheter med oppdragsgiverne
 • Har regelmessige eksterne revisjoner av våre virksomheter
 • Har opplærings- og utviklingsprogram for våre ansatte