Bedre tilbud til barn og unge med skadelig seksuell atferd (SSA)

I Stendi Familiehjem Region Sør jobber Tone Hunskaar med kompetanseutvikling av familiehjem slik at flere familiehjem kan motta barn med problematisk eller skadelig seksuell atferd (SSA).

Hvem: Tone Benedikte Hunskaar, Pedagog og fagkonsulent.

Jobb i Stendi: Stendi Familiehjem Sør 

Fagfokus: Hvordan vi best mulig kan ruste familier til omsorgsarbeid med barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd (SSA) ved å øke kunnskap og kompetanse om en slik atferd. 

Relevant for: Oppdragsgivere med behov innen målgruppen. Forskere, fagpersoner og andre med en faglig forankret interesse for feltet. 

Flere av barna Stendi Familiehjem får forespørsel om å gi tilbud til, har en problematisk eller skadelig seksuell atferd som kan være vanskelig å håndtere for omsorgspersoner knyttet til disse barna. En slik seksuell atferd kan være skadelig for andre, og ikke minst for deres egen del. Familiehjem Sør har i mange år jobbet for å kunne møte behovet for å gi et godt tilbud til disse barna.

Det har vært vanskelig å rekruttere hjem som ønsker å ta imot barn med utfordrende seksuell atferd. Ansvaret som følger av slik atferd oppleves ofte som overveldende og skremmende for familiene. Familiehjem Sør med Tone og Rune i spissen bestemte seg derfor for å arrangere flere SSA-kursrekker for beredskaps -og familiehjem, for å gi familiene som ønsket det, en mulighet for å lære mer om temaet og om målgruppen. Kurset medførte at flere familiehjem kunne tenke seg å motta barn med en problematisk eller skadelig seksuell atferd. 

Det ble også invitert med andre samarbeidspartnere som for eksempel kommuner og kompetansesentre som deltok på disse kursene. Familiehjem Sør har deretter drevet systematisk opplæring og veiledning av disse familiene før og underveis i plasseringene. Som en utvidelse av oppfølgingen av familiene, har det også blitt tilbudt veiledning og kurs til skoler som står for opplæringstilbudet til barna og ungdommene, samt eventuelle besøkshjem. 

Spisset kunnskap om temaet bidrar til at voksne som møter barn og unge i det daglige blir bedre rustet til å møte slike problemstillinger.   

Familiehjem Sør har hele tiden jobbet tett med relevante fagmiljøer for å øke kunnskap og forståelse for hvordan man best møter barna. I samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge (USN) arrangerte de en konferanse om «Gutter og seksuelle overgrep» som ble fullsatt. Konferansen ble innledet av tidligere barneombud Trond Waage. De har slik utviklet en ledende kunnskap om temaet i familiehjem i dag. 

Arbeidet viser hvordan initiativ, ståpå-vilje og fagkunnskap hos enkeltansatte kan bidra til å skape nye og bedre tilbud til barn og unge på et fagområde mange ikke går inn i og hvor det ikke finnes noe etablert offentlig tilbud.