Utvikling av barnevernstjenester for hørselshemmede

Stendi Barnevern Region Øst har i snart ti år opparbeidet et unikt fagmiljø innen barneverntjenester for hørselshemmede barn, og bidratt til fagutvikling for miljøpersonale med og uten hørselshemming.

Hvem: Et av bofellesskapene i Stendi Barnevern, Region Øst

Jobb i Stendi: Stendi Region Øst har utviklet barnevernstilbud som er skreddersydd hørselshemmede, og bidratt til fagutvikling for miljøpersonale med og uten hørselshemming. 

Fagfokus: Utvikle nye tjenester rundt barn og unge etter deres individuelle behov. Organisere og tilrettelegge for å utføre målrettet miljøterapi overfor barn og unge med hørselshemming.  

Relevant for: Oppdragsgivere med behov innen denne målgruppen, eller andre målgrupper som krever særlig skreddersydde tilbud. Fagpersoner og andre med en faglig forankret interesse for feltet.

Stendi har gjennom flere år fokusert på skreddersøm i tjenestetilbudet til våre brukere. Ett eksempel er et av Stendi Barneverns bofellesskap på Østlandet, som i snart ti år har spesialisert seg på tjenester til hørselshemmede barn og unge i barnevernet. 

Arbeidet startet i sin tid da avdelingen fikk et hørselshemmet barn. De ansatte skulle jobbe for å trygge barnet i en ny bosituasjon, men uten kompetanse på tegnspråk manglet man et felles språk for å kommunisere. 

For å kunne gi barnet trygge rammer og jobbe godt miljøterapeutisk, ansatte avdelingen personal med tegnspråkkompetanse – mens flere av de eksisterende ansatte startet med å lære seg tegnspråk.

Med målrettet opplæring og ansettelser sikret avdelingen at bofellesskapet til enhver tid har både nødvendig tegnspråkkompetanse, og barnevernfaglig kompetanse. 

Avdelingen har i dag tegnspråk som førstespråk, og alle som jobber i miljøet skal kunne tegnspråk. Avdelingen har flere hørselshemmede ansatte både med og uten barnevernfaglig utdanning. Flere av de ansatte som var med og startet opp tilbudet, jobber fortsatt i miljøet.

Gjennom disse årene har Stendi Barnevern Region Øst opparbeidet et unikt fagmiljø med tegnspråk som tilleggskompetanse.  

Tilbudet viser hvordan man med innovasjon, fleksibilitet og god ledelse kan bygge opp gode skreddersydde tilbud rundt brukere med særskilte behov, på fagområder hvor det ikke finnes mye nasjonal erfaring å se til. 

Bofellesskapet vant Kvalitetsprisen i Ambea (Stendis eier) i 2020.