Flere hundre barn står uten et trygt hjem i Norge. Vi trenger flere omsorgsfulle familie- og beredskapshjem som kan gi barn og ungdom trygge rammer, og en stabil og god oppvekst.

Ta kontakt

Har du det som kreves?

Å være forsterket fosterhjem er ikke for alle. Du må være personlig egnet for en krevende oppgave, men belønningen kan samtidig være stor. Er du den vi leter etter?

Bli familiehjem eller beredskapshjem

Et familiehjem tar seg av de barna og ungdommene som trenger det mest. Dette innebærer tidvis veldig krevende omsorgsoppgaver, og krever et brennende engasjement for å utgjøre en positiv forskjell i noens liv.

Les mer her

Info for oppdragsgivere

Her kan du kontakte oss, lese om hva vi kan tilby barnevernstjenesten i din kommune og få en introduksjon til hvordan vi jobber med vårt viktige samfunnsoppdrag: Å utgjøre en positiv forskjell for sårbare barn og unge.

Les mer her

Hvem er fagkonsulentene?

Et av de viktigste særtrekkene ved å familiehjem for Stendi, er den tette oppfølgingen du får fra våre fagkonsulenter. Lær om hvordan de jobber, og hvordan du kan komme i kontakt med dem.

Les mer her
illustrasjonsbilde av en fosterforelder som snakker med en fagkonsulent på telefonen

Vårt faggrunnlag

Vår faglige plattform har solid forankring i anerkjente fagteorier og metoder. Den ligger til grunn for vårt fosterhjemsarbeid, og legger til rette for et helhetlig samarbeid med våre familie- og beredskapshjem.

Les mer her

Ofte stilte spørsmål

Hva er et familiehjem? Hva kreves av fosterforeldre? Hva får man i lønn? Må man slutte i jobben? Får man noe veiledning? Det er mange som stiller gode spørsmål. Her har vi svart på de vanligste.

Ta kontakt

* Feltet må fylles ut