Bli familiehjem eller beredskapshjem

Våre hjem tar seg av de barna og ungdommene som trenger det mest. Dette innebærer tidvis veldig krevende omsorgsoppgaver, og krever et brennende engasjement for å utgjøre en positiv forskjell i noens liv.

Lønn og sosiale rettigheter for familiehjem

Det er naturlig å ha spørsmål om økonomisk kompensasjon når man vurderer å bli familiehjem eller beredskapshjem.

Hva er et familiehjem?

Et familiehjem er et forsterket fosterhjem som tar imot barn eller ungdom med stort behov for omsorg og forutsigbare rammer, og som blir boende over lengre tid. Som fosterforelder blir du frikjøpt fra dine jobbforpliktelser for å kunne ivareta den som flytter inn på best mulig måte. Hjemmet blir tilknyttet en fast fagkonsulent fra Stendi, som fungerer som en viktig støtte i hverdagen.

Les mer her

Hvordan bli fosterhjem?

Hvis du vurderer å bli familie- eller beredskapshjem i Stendi, er første steg på veien et uforpliktende møte. Men hva skjer videre? Vi forklarer prosessen alle fosterforeldrene går gjennom, hvor lang tid det tar og hvordan Stendi fungerer som støttespiller – hele veien.

Les mer her

Hva er et beredskapshjem?

Når det oppstår en krise der barn eller unge er involvert, er det avgjørende å kunne tilby et trygt og godt hjem som på kort varsel står klare til å gi varme, omsorg og trygghet. Å møte noen på en god måte i en akuttsituasjon krever trygghet på egen voksenrolle, evne til å bevare ro, samt en sensitiv tilnærming til barnet eller ungdommen. Det er beredskapshjemmets oppgave.

Les mer her
Illustrasjonsbilde

Lønn og sosiale rettigheter

Når du stiller din tid, dine ressurser og din bolig til disposisjon som familie- eller beredskapshjem i Stendi, vil du naturligvis motta økonomisk kompensasjon som står i samsvar med det viktige oppdraget du utfører.

Les mer her

Opplæring, kursing og veiledning

Når du bestemmer deg for å bli familiehjem eller beredskapshjem for Stendi, skal du vite at du ikke blir stående alene om oppgaven. Vi er med deg hele veien.

Les mer her
illustrasjonsbilde av et familiehjem

Hvem er vi?

Stendi har levert tjenester til det offentlige barnevernet i snart 30 år. Vi har hele tiden jobbet for å skape gode og fleksible omsorgsløsninger som stimulerer til vekst, utvikling og positive endringer i sårbare barn og unges liv.

Ta kontakt

* Feltet må fylles ut