Hva er et beredskapshjem?

Noen ganger oppstår det kriser eller akutte situasjoner der barn er involvert, og da står beredskapshjemmet klart til å ta imot.

Når det oppstår en krise der barn eller unge er involvert, er det avgjørende å kunne tilby et trygt og godt hjem som på kort varsel står klare til å gi varme, omsorg og trygghet. Å møte noen på en god måte i en akuttsituasjon krever trygghet på egen voksenrolle, evne til å bevare ro, samt en sensitiv tilnærming til barnet eller ungdommen. Det er beredskapshjemmets oppgave.

Dette er et ansvarsfullt oppdrag å skulle ta vare på et barn eller en ungdom som befinner seg i en vanskelig og sårbar situasjon. Samtidig forteller våre beredskapshjem oss at det gir følelse av glede og takknemlighet å få oppleve at den som flytter inn, gradvis finner trygghet og ro.

Hvor lenge er man beredskapshjem?

Varigheten på en beredskapsplassering kan variere. Noen barn og ungdommer skal videre etter kun kort tid, mens det i andre saker kan være behov for at barnet blir værende over flere måneder. Målet er uansett å gi barnet trygghet og god omsorg i påvente av at barneverntjenesten kartlegger hvilke alternativer som finnes for barnets videre omsorgssituasjon.

Stendi leter alltid etter gode beredskapshjem som er villig til å ta imot søsken som er i familiære krisesituasjoner.

Søsken er utsatt

Det er alltid ønskelig at søsken kan få bo sammen. Dessverre opplever vi at det kan være vanskelig, da det er stor mangel på beredskapshjem som kan ta påta seg søskenplasseringer. Du som kan ta imot søsken er derfor en ekstra viktig ressurs. 

En akutt og alvorlig krise i en familie kan bety at mer enn ett barn kan trenge et trygt og godt beredskapshjem. 

Stendi er din støttespiller

Vår oppgave er å skape trygge rammer rundt deg som ønsker å bli beredskapshjem. Du vil få en grundig grunnopplæring før du velger å ta imot en plassering. For best mulig ivaretakelse av barna som blir plassert, har Stendi egne fagteam som støtter og veileder beredskapshjemmene. Veiledningen som gis er fundert på anerkjente fagteorier og metoder, nærmere beskrevet i vårt faggrunnlag.   

Som beredskapshjem i Stendi står du aldri alene om den ansvarsfulle omsorgsoppgaven. Du blir tilknyttet en fast fagkonsulent, som følger opp familien tett. Fagkonsulenten er der som beredskapshjemmets støtte, rådgiver og samtalepartner. I tillegg til å være ansvarlig for det faglige, tar Stendi også hånd om koordineringen av samarbeidet med alle instanser i saken. Vi gir grundig opplæring og har kontinuerlig kursopplegg. Du blir samtidig del av et profesjonelt nettverk, og kan drive erfaringsutveksling med andre fosterforeldre.

Vi tilbyr også avlastning og forsterkningstiltak ved behov, 24-timers beredskapsvakt, full lønn og sosiale rettigheter. Og ikke minst – et meningsfullt arbeid som utgjør en forskjell.

Kan jeg bli beredskapshjem?

Å være beredskapshjem er ikke for alle. Du må være personlig egnet for en krevende oppgave, men belønningen kan samtidig være stor. Er du den vi leter etter?