Hvordan bli spesialisert fosterhjem?

Hvis du vurderer å bli spesialisert fosterhjem eller beredskapshjem med oppfølging fra Stendi, er første steg et uforpliktende møte. Vi forklarer prosessen alle fosterforeldrene går gjennom, hvor lang tid det tar og hvordan Stendi hele veien fungerer som støttespiller.

Alle som ønsker å bli foster- eller beredskapshjem i Stendi går gjennom en forutsigbar og systematisk prosess sammen med oss. De ulike stegene man skal gjennom, er definert av krav vi som barnevernaktør er pålagt av det offentlige, samt av vår egen kvalitetssikring.

For å bli spesialisert fosterhjem i Stendi stiller vi krav om at du går gjennom vår prosess, som er beskrevet nedenfor. Dette gjelder også for deg som har vært fosterforelder i det offentlige før, som har gått på PRIDE-kurs og eventuelt er tidligere godkjent av Bufetat.

Veien mot å bli fosterhjem
 • Steg 1: Du tar fosterhjemstesten

  Illustrasjonsbilde uten tekst til prosessen, steg 1

  Et spesialisert fosterhjem har strengere krav enn vanlige fosterhjem. Når du besvarer spørsmålene i vår test, får både du og vi en pekepinn på om ditt hjem kan være aktuelt som fosterhjem.

  Ta testen her!   

 • Steg 2: Vi tar et uforpliktende møte

  Illustrasjonsbilde uten tekst til prosessen, steg 2

  Andre steg på veien er et uforpliktende møte. Det uforpliktende aspektet går begge veier, begge parter kan velge å avslutte prosessen etter dette.

  Du vil da få snakke med en av våre fagkonsulenter, som kan fortelle deg mer om hverdagen som fosterforelder, og svare på alt du lurer på. Møtet kan foregå hjemme hos deg, eller på et av våre kontorer. Vi finner tid og sted som passer for deg.

 • Steg 3: Skjema om deg

  Illustrasjonsbilde uten tekst til prosessen, steg 3

  Vi sender deg et egenpresentasjonsskjema for utfylling. Her forteller du litt mer om deg selv og hjemmet ditt, hvilken bakgrunn du har, eventuelle barn, utdanning, erfaring, nåværende arbeidsgiver og så videre.

 • Steg 4: Klarstillingsprosessen

  Illustrasjonsbilde uten tekst til prosessen, steg 4

  Hvis det fortsatt er interessant for begge parter, går vi nå i gang med klarstillingsprosessen. Dette krever minimum fire møter med to av våre fagkonsulenter, og er en gjensidig vurderingsprosess der vi ønsker å beskrive oppdraget på best mulig måte.

  Les mer om klarstillingsprosessen 

 • Steg 5: BASISKURS for fosterforeldre

  Illustrasjonsbilde uten tekst til prosessen, steg 5

  Når beslutningen om å bli spesialisert fosterhjem eller beredskapshjem er tatt, er neste steg i prosessen vårt "Basiskurs for fosterforeldre". Kurset går over to-tre dager, og er delt inn i fem hovedbolker. 

  Finn full oversikt over kurset her 

 • Steg 6: Matching

  Illustrasjonsbilde uten tekst til prosessen, steg 6

  Bufetat og kommunene er våre oppdragsgivere, og barneverntjenesten gjør vurderingene rundt, og den endelige avgjørelsen for hver enkelt plassering. Trengs det et foster- eller beredskapshjem får vi en henvendelse. 

  Barn som trenger fosterhjem er like forskjellige som andre barn, og har ulike behov og interesser. Vi legger vesentlig vekt på å finne rett hjem til rett barn, da det minker sjansen for brudd. 

  Hvor lang tid det tar å få en plassering varierer. Vi tar kontakt med deg dersom vi anser ditt hjem for å være en god match for barnet, og i samarbeid avklarer vi om ditt hjem er aktuelt for det eventuelle barnet/ungdommen. Dersom ditt hjem samtykker til en plassering vil vi sende oppdragsgiveren sosialrapporten vi har utarbeidet.

 • Steg 7: Godkjenning og plassering

  Illustrasjonsbilde uten tekst til prosessen, steg 7

  Barneverntjenesten og Bufetat må godkjenne alle nye plasseringer i våre foster- og beredskapshjem.

  Hvis du ønsker å ta imot plasseringen, vil Barneverntjenesten og Bufetat gjerne treffe deg og eventuelle familiemedlemmer. Stendi er aktivt med deg i hele prosessen. Vi er der som en trygg støttespiller, og fungerer som et bindeledd mellom deg og oppdragsgiver. 

Oppfølging av fosterhjem

Har du det som kreves?

Å være forsterket fosterhjem er ikke for alle. Du må være personlig egnet for en krevende oppgave, men belønningen kan samtidig være stor. Er du den vi leter etter?