Opplæring, kursing og veiledning av fosterforeldre

Når du bestemmer deg for å bli familiehjem eller beredskapshjem for Stendi, skal du vite at du ikke blir stående alene om oppgaven. Vi er med deg hele veien.

Du vil få grundig opplæring i forkant, fordypende kurs underveis og våre fagkonsulenter vil følge deg tett så lenge barnet bor hos deg og din familie. Du vil også bli en del av et nettverk av erfarne fosterhjem der erfaringsutveksling står sentralt.

Stendi basiskurs for fosterforeldre

Stendi har levert tjenester til det offentlige barnevernet i over tretti år, og har lang erfaring i å støtte familiehjem og fosterbarn. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet et eget basiskurs. 

Alle som skal bli familiehjem eller beredskapshjem for Stendi må delta på basiskurset før de kan motta en plassering. 

Kursopplegget er basert på foredrag, gruppearbeid, diskusjoner og filmvisning samt intervjuer med noen av våre erfarne familiehjem og tidligere fosterbarn som har vokst opp i en Stendi-familie. Du får også anledning til å stille dem direkte spørsmål om det du måtte lure på. Basiskurset går over to-tre dager, og behandler ulike tema knyttet til fosterhjemsarbeid. 

Kurset er delt inn i 5 hovedbolker: 

  1. Vår rolle i barnevernsystemet
  2. Hvilke endringer kan det innebære å få et nytt familiemedlem?
  3. Vårt faggrunnlag: Tilknytning, traumebevisst omsorg og resiliens
  4. Hvilke lover regulerer fosterhjemsjobben?
  5. Fosterhjemmenes samarbeidspartnere

Hvorfor basiskurs?

Det er en stor og viktig beslutning å bli familiehjem eller beredskapshjem. Ikke bare får dere et nytt familiemedlem å ta vare på, men en plassering kan og vil også medføre mange endringer for familien deres som helhet. Det er avgjørende at våre fosterhjem er klar over hva denne omsorgsjobben krever. Å ta imot et barn som har en vanskelig bakgrunn, gjør at du må tilrettelegge livet på en annen måte enn du ellers ville gjort for å ivareta barnet. Dette er det viktig at du er oppmerksom på. Derfor legger vi stor vekt på å informere deg så grundig som mulig i forkant, slik at du er godt forberedt til oppgaven.

Hva får du svar på i basiskurset?

Basiskurset berører mange ulike tema, og oppfordrer til deltakelse og refleksjon rundt det kommende familielivet.

Hva er det som forventes av et fosterhjem?
Hvilken oppgave har Stendi i å støtte deg?
Hvem er de sårbare barna?
Hvordan er det lurt å møte dem i hverdagen?
Hvilke metoder jobber vi etter?
Hva er Stendis rolle sammenlignet med en kommunal barnevernstjeneste?
Hva er den kommunale barnevernstjenesten sitt ansvar?
Hva er Bufetats rolle?
Hva betyr det at alle barn i fosterhjem har rett på å få tilsyn?
Hvilke endringer i din families hverdag og fritid kan det medføre å få et fosterbarn?
Hvilke endringer kan dette medføre for eventuelle biologiske barn?
Hva betyr det at voksne også må endre seg for at barn skal oppleve endring?
Hvordan vil du takle å få hjemmebesøk hver 14. dag av fagkonsulenten?
Hvordan vil du forholde til å få besøk av en offentlig tilsynsynsfører fire ganger i året som ser om barnet har det bra?
Vil du finne det vanskelig å bli «bedømt» som fosterhjem?

Tilbakemelding fra tidligere kursdeltakere

«Flott å høre på tidligere fosterbarn og hans erfaringer»
«Kurset var veldig bra»
«Fint at dere bruker praktiske eksempler fra fagfeltet, det synliggjør mye»

Fordypende kurs for fosterforeldre

Vi i Stendi er opptatt av at ditt familiehjem skal lykkes. Da er det viktig med et solid faglig grunnlag og godt skolerte fosterforeldre. Derfor arrangerer vi jevnlige fordypende kurs i vårt faggrunnlag som gir fosterhjemmene nyttige arbeidsverktøy og metoder å benytte i hverdagen.

Kursene avholdes 3-6 ganger i året og er nasjonale. De er obligatoriske for alle våre familiehjem og beredskapshjem. 

Se tidligere avholdte og kommende kurs 

Veiledning og kursing gjennom faste familieteam

I geografiske områder der vi har mange familiehjem, og det er praktisk gjennomførbart, har vi tillegg kursing en gang i måneden gjennom familieteam. Hvert familieteam består av seks-sju familiehjem, og ledes av to faste fagkonsulenter. 

Teamene er psykoedukative, i den forstand at det foregår veiledning og opplæring i faggrunnlaget vårt. Her kan hjemmene følge hverandre over tid, og utveksle erfaringer, råd og kunnskap. Familieteamene er sammensatt av både ferske og mer rutinerte hjem, slik at de kan lære av hverandre og få nye innfallsvinkler og impulser.

Er du den vi leter etter? 

Å være forsterket fosterhjem er ikke for alle. Du må være personlig egnet for en krevende oppgave, men belønningen kan samtidig være stor.

Ta kontakt

* Feltet må fylles ut