Spesialiserte fosterhjem

Et spesialisert fosterhjem er et forsterket fosterhjem der en voksen fristilles fra andre jobbforpliktelser for å kunne fokusere fullt og helt på omsorgsoppgaven. Spesialiserte fosterhjem ble tidligere (før 2022) kalt "familiehjem".

Å være spesialisert fosterhjem eller beredskapshjem er ikke for alle. Du må være personlig egnet for en krevende oppgave, men belønningen kan samtidig være stor. Er du den vi leter etter?

Spesialisert fosterhjem

Et spesialisert fosterhjem tar seg av de barna og ungdommene som trenger det mest. Dette innebærer tidvis veldig krevende omsorgsoppgaver, og krever et brennende engasjement for å utgjøre en positiv forskjell i noens liv. Som fosterforelder blir du frikjøpt fra jobbforpliktelser for å ivareta barnet best mulig.

Hjemmet blir tilknyttet en fast fagkonsulent fra Stendi, som er en viktig støtte i hverdagen.

Et spesialisert fosterhjem er et forsterket fosterhjem der en voksen fristilles fra andre jobbforpliktelser for å kunne fokusere fullt og helt på omsorgsoppgaven.

Ikke alle barn og unge opplever en trygg oppvekst. Hvert år blir flere hundre barn tatt hånd om av barnevernet, og de mest sårbare av dem blir plassert i spesialiserte fosterhjem. Disse barna har ofte vært utsatt for alvorlig og vedvarende omsorgssvikt, ved at basale, emosjonelle, psykiske eller medisinske behov ikke har blitt møtt. Noen av dem har også opplevd avvisning, vold og overgrep fra sine nærmeste. Noen har også bodd i opptil flere andre fosterhjem tidligere, eller på institusjon.

Har du det som kreves?

Å være spesialisert fosterhjem er ikke for alle. Du må være personlig egnet for en krevende oppgave, men belønningen kan samtidig være stor. Er du den vi leter etter?

Hva skiller et spesialisert fosterhjem fra et «ordinært» fosterhjem?

Fosterhjem er en term de fleste kjenner til. Ordinære fosterhjem blir brukt til de fleste barn som bor i et fosterhjem. Disse hjemmene får mindre støtte og oppfølging enn spesialiserte fosterhjem, og fosterforeldrene er oftest i annet arbeid ved siden av oppdraget. 

Et spesialisert fosterhjem er forsterket ved at en voksen i hjemmet fristilles fra andre jobbforpliktelser og mottar inntil 100 % lønn for å ivareta barnet – for å kunne fokusere fullt og helt på omsorgsoppgaven. 

I mange tilfeller vil plassering i et spesialisert fosterhjem erstatte et institusjonsopphold.

Hvilke barn trenger et spesialisert fosterhjem?

Spesialiserte fosterhjem tar imot barn og unge med krevende, vonde og belastende erfaringer i oppveksten. Det preger barnets fungering på så mange områder i livet at det ikke er nok støtte å bo i et ordinært fosterhjem.  

Majoriteten av de unge er mellom 10 og 18 år. Komplekse traumer og utrygg tilknytning kjennetegner de fleste barn og unge og de har funnet strategier for å overleve og beskytte seg selv på, som ikke inkluderer naturlig tro på at voksne vil dem vel. Smerteuttrykkene kan være voldsomme og krevende, med ulike grenseoverskridende uttrykk. Det kan være massiv avvisning av de voksne og utømmelig behov for kontakt. Det sosiale nettverket er fraværende. Ensomhet og usikkerhet. Noen utøver former for selvskading som spiseforstyrrelser, rus, seksuell grenseoverskridende og skadelig atferd (SSA).  

Vi hjelper deg som vil hjelpe

En annen vesentlig forskjell på et ordinært og et spesialisert fosterhjem er at vår oppfølging er mye tettere. Som spesialisert fosterhjem med oppfølging fra Stendi står du aldri alene om den ansvarsfulle omsorgsoppgaven. Vi er overbeviste om at dette er avgjørende for at fosterforeldrene vi rekrutterer og veileder lykkes. 

Derfor får alle fosterhjem med oppfølging fra oss en fast fagkonsulent som fungerer som familiens støtte, rådgiver og samtalepartner. Vår aller viktigste oppgave er å skape trygge og støttende rammer rundt fosterhjemmene, slik at unge som har fått en dårlig start på livet kan få nye muligheter.

(Hjem som tidligere ble kalt "familiehjem" fikk i 2022 betegnelsen "spesialiserte fosterhjem" hos Bufdir/Bufetat.)