Familiehjem – et forsterket fosterhjem

Familiehjem omtales gjerne som et forsterket fosterhjem, og innebærer at en voksen fristilles fra andre jobbforpliktelser for å kunne fokusere fullt og helt på omsorgsoppgaven.

illustrasjonsbilde av fostermor og fosterbarn

Ikke alle barn og unge opplever en trygg oppvekst. Hvert år blir flere hundre barn tatt hånd om av barnevernet, og de mest sårbare av dem blir plassert i familiehjem. Disse barna har ofte vært utsatt for alvorlig og vedvarende omsorgssvikt, ved at basale, emosjonelle, psykiske eller medisinske behov ikke har blitt møtt. Noen av dem har også opplevd avvisning, vold og overgrep fra sine nærmeste. Noen har også bodd i opptil flere andre fosterhjem tidligere, eller på institusjon.

Hva skiller et familiehjem fra et «ordinært» fosterhjem?

Fosterhjem er en term de fleste kjenner til. Det er kun det offentlige som tilbyr såkalt «ordinære» fosterhjem. Et familiehjem er et forsterket fosterhjem. Dette innebærer blant annet at en voksen i hjemmet fristilles fra andre jobbforpliktelser, mottar full lønn for å ivareta barnet – for å kunne fokusere fullt og helt på omsorgsoppgaven. I mange tilfeller vil plassering i et familiehjem erstatte et institusjonsopphold. 

Hvilke barn trenger familiehjem?

Våre familiehjem tar imot barn og unge som har så store utfordringer at de ikke kan fungere i et ordinært fosterhjem. Majoriteten av de unge er mellom 10 og 18 år, og bærer sine traumer og sår på ulike vis, og håndterer smerte og utrygghet på ulikt vis. Noen skader seg selv. Noen begynner å eksperimentere med rus. Andre skader seg selv, utvikler spiseforstyrrelser eller blir seksuelt utagerende. 

Barn som har opplevd svikt i daglig omsorg har fått ulike belastninger, og de har utviklet forskjellige reaksjonsmønstre og mestringsstrategier. Det grunnleggende trekket er usikre forventninger til hva voksne gir, uttrykt som skepsis, mistro og til dels motstand mot voksne. 

Fosterfar løfter fostersønn opp på ryggen.

Våre familiehjem og beredskapshjem legger forholdene til rette for at barnet eller ungdommen som flytter inn skal kunne utvikle seg på en god måte.

Vi hjelper deg som vil hjelpe

En annen vesentlig forskjell på et ordinært fosterhjem og et familiehjem er at vår oppfølging av et familiehjem er mye tettere. Som familiehjem i Stendi står du aldri alene om den ansvarsfulle omsorgsoppgaven, og vi er overbeviste om at dette er avgjørende for at våre fosterforeldre lykkes.

Derfor får alle våre familiehjem en fast fagkonsulent som fungerer som familiehjemmets støtte, rådgiver og samtalepartner. Vår aller viktigste oppgave er å skape trygge og støttende rammer rundt våre familiehjem, slik at unge som har fått en dårlig start på livet kan få nye muligheter.

Har du det som kreves?

Å være forsterket fosterhjem er ikke for alle. Du må være personlig egnet for en krevende oppgave, men belønningen kan samtidig være stor. Er du den vi leter etter?