Hvordan bli fosterhjem?

Mange lurer på hvordan veien mot å bli et forsterket fosterhjem i Stendi ser ut. Her forklarer vi de ulike stegene.

En fosterfar hjelper en ung gutt med leksene

Å være forsterket fosterhjem er et givende arbeid. Hvis du vurderer å bli familie- eller beredskapshjem i Stendi, er første steg et uforpliktende møte.

Ikon for viktig informasjon

At et fosterhjem er forsterket betyr at en av fosterforeldrene er frikjøpt fra sine jobbforpliktelser for å være hjemme med barnet.

Du vil da få snakke med en av våre fagkonsulenter, som kan fortelle deg mer om hverdagen som fosterforelder, og svare på alt du lurer på. Møtet kan foregå i hjemme hos deg, eller på et av våre kontorer. Vi finner tid og sted som passer for deg.

Klarstillingsprosess

Dersom begge parter ønsker å gå videre etter første møte starter vi klarstillingsprosessen. Det kreves minimum fire til fem møter for å bli klarstilt som familie- eller beredskapshjem.

Dette er en gjensidig vurderingsprosess der målet er å finne ut om du skal bli en del av vårt fosterhjemsarbeid. Våre fagkonsulenter er opptatt av å beskrive oppdraget på best mulig måte, slik at du kan besvare det viktige spørsmålet:

«Kan jeg – og vil jeg – dette?»

Tar det lang tid?

Å bestemme seg for å bli et familie- eller beredskapshjem, er en stor og viktig avgjørelse. Hos Stendi er det aldri hastverk rundt beslutningsprosessen, og det finnes ingen fasit på hva som er «riktig tidsramme».

Prosessen kan ta fra et par måneder til et helt år, alt etter hva som føles naturlig for deg og de rundt deg. Det er lov til å ombestemme seg underveis, og du kan når som helst velge å avbryte prosessen.

Fosterfar følger fostersønn til baskettreningFosterfar og sønn tar en selfie

Familiehjem er forsterkede fosterhjem som tar imot langvarige plasseringer av barn eller ungdom. Beredskapshjem er forsterkede fosterhjem som tar imot midlertidige plasseringer av barn eller ungdom i akutte situasjoner.

Gode samtaler

I klarstillingsmøtene vil to fagkonsulenter fra Stendi være tilstede. Det foretas dybdeintervjuer av ulik art, og alle møtene er samtalebaserte. Vi går alltid gjennom noen faste kjernetemaer i løpet av samtalene. Det er nyttig for oss å høre dine refleksjoner rundt hvilke relasjoner du har ansett som viktige i livet, hvordan du evner å samarbeide med andre, hva dine omsorgserfaringer fra egen oppvekst er, og hvordan du vil vektlegge dine ulike egenskaper når du selv inntar oppdragerrollen.

Godkjenning og plassering

Bufetat og kommunene er våre oppdragsgivere, og barneverntjenesten gjør vurderingene rundt hver enkelt plassering. Trengs det et familie- eller beredskapshjem, anbefaler vi hjemmet ditt hvis vi tenker at dette kan være en god match.

Hvis du ønsker å ta imot plasseringen, vil Barneverntjenesten og Bufetat gjerne treffe deg og eventuelle familiemedlemmer. Barneverntjenesten og Bufetat må godkjenne alle nye plasseringer i våre familie- og beredskapshjem.

Før du tar imot en plassering, får du grundig opplæring og skriver en oppdragsavtale med Stendi. Du kan deretter forholde deg til oss, og veien mot å bli et familie- eller beredskapshjem er fullendt.

Du blir aldri stående alene

Vår oppgave er å skape trygge rammer rundt deg som ønsker å bli fosterforelder på heltid. For å sikre en best mulig ivaretakelse av barnet eller ungdommen du skal ta imot, har Stendi egne fagteam som støtter og veileder hele veien. 

Du blir tilknyttet en fast fagkonsulent, som følger opp familien tett over tid. Vårt mål er å være den beste støttespilleren vi kan være for deg som åpner hjemmet ditt for noen som trenger det. Vi koordinerer samarbeidet med barneverntjenesten og andre offentlige instanser, slik at du kan konsentrere deg om det viktigste: Å gi barnet eller ungdommen den omsorgen de trenger for å skape positive endringer i eget liv.   

Har du plass til en til?

Vil du åpne hjemmet ditt for et barn eller en ungdom som trenger omsorg og gode rutiner? Ta vår uforpliktende test for å se om det er deg - eller dere - vi leter etter.

Ta kontakt

* Feltet må fylles ut