Hvem er vi?

Siden 1991 har Stendi jobbet for å skape gode og fleksible omsorgsløsninger som stimulerer til vekst, utvikling og positive endringer i sårbare barn og unges liv.

Våre primærtjenester er rekruttering, oppfølging og veiledning av forsterkede fosterhjem, familiehjem og beredskapshjem, og vi leverer tjenester til Bufetat og kommuner over hele landet. 

Med lang og allsidig erfaring fra både det offentlige og det private barnevernet, har våre fagkonsulenter også bred kompetanse på samtaler med barn og ungdom, foreldregrupper, foreldreveiledning og veiledning av andre samarbeidsinstanser. Stendi kan skreddersy familietjenester og hjelpetiltak for den kommunale barnevernstjenesten, basert på kompetanse, innovasjon og individuell tilpasning.

Stendis visjon er å gjøre verden litt bedre, ett menneske av gangen.

Vår visjon 

Å gjøre verden litt bedre, ett menneske av gangen, er drivkraften i vårt arbeid. For oss handler det om å utgjøre en forskjell. Vi jobber tett med barn og unge som har opplevd avvisning, overgrep og omsorgssvikt. Mange har levd under betingelser som har ført til kompleks traumatisering, og som har frarøvet dem muligheten til å kunne utvikle seg i samsvar med sitt potensial. 

Disse barna har utviklet sin sosiale kompetanse, sine samhandlings- og reaksjonsmønstre og sine mestringsstrategier under harde belastninger. Et grunnleggende trekk er ofte at de har usikre forventninger til voksne, uttrykt som skepsis, mistro og til dels motstand. 

Spørsmål eller forespørsel om plassering?

Vi tar gjerne en uforpliktende prat om tjenestene vi kan tilby i din kommune.

Snakk med oss

Vårt mål 

Barn skal beskyttes mot overgrep, omgivelser som medfører belastninger og faktorer som hindrer deres utvikling. Omsorgsbetingelsene må stimulere til vekst, utvikling og endring av indre arbeidsmodeller. Tilrettelegging av omsorgen for disse barna må kompensere for tidligere utfordrende tilknytningsmønstre og traumebelastninger. Vårt mål er å gi det enkelte barn grunnlag for trygghet, deltakelse og livsmestring. 

I Stendi tror vi på at barn og unge har iboende ressurser og styrker. Vårt arbeid handler om å etablere strukturer for å imøtekomme barns behov for hjelp til å jobbe med egen forandringsprosess. Med trygge voksnes understøttelse kan barn som ufrivillig har havnet i vonde og vanskelige livssituasjoner, utvikle seg og skape positive endringer i eget liv.

Fosterdatter og fostermor har en fin samtale på en benk langs elvebredden.Fosterdatter legger hodet på skulderen til en trøstende fostermor.

Vår oppgave

Unik sårbarhet krever individuelt tilpassede tiltak i form av tilpassede omsorgsvilkår, tilstrekkelig tilgang på voksne og samarbeid på tvers av samfunnsinstanser. Tilnærmingen må være tilpasset barnas og ungdommenes psykiske, emosjonelle og relasjonelle utvikling.

Vår oppgave er å tilrettelegge for utvikling og vekst slik at det enkelte barn og den enkelte ungdommen kan aktualisere mest mulig av sitt potensial. Ved å jobbe sammen for barnets og ungdommens beste, kan alle involverte parter i fellesskap utgjøre nettopp – en forskjell.

30 år med erfaring og innovasjon

Stendi har levert tjenester til det offentlige barnevernet i over 30 år. Selv om navnet vårt er nytt, strekker vår historie seg tilbake til 1991 med etableringen av Barnevernsenteret – Norges første private barnevernstiltak. Siden den gang har vi vokst og bygget fagmiljøer som har gitt hundrevis av barn og ungdommer et bedre liv.

Vi er stolte av blant annet kurs som våre medarbeidere har utviklet for fosterforeldre innen barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell adferd (SSA), som har rustet våre hjem til å hjelpe barn som har begått overgrep.

Ønsker du å samarbeide med oss?

Vi kan skreddersy fleksible løsninger og bistå innen et bredt spekter av barnevernstjenester. Legg igjen din kontaktinfo, så hører du fra oss snarest.

* Feltet må fylles ut

Hvem er vi?