Våre familietjenester og hjelpetiltak

Stendi fosterhjemstjenester har lang erfaring med å tilby et rikt spekter av tiltaksformer, fra langvarige tiltak som spesialiserte fosterhjem til tidsavgrensede hjelpetiltak innen kommunalt barnevern.

Tilbudet vårt er landsdekkende, og vi får oppdragene våre fra Bufetat og kommuner over hele Norge. Siden 1991 har vi gjort oss verdifulle erfaringer innen barnevernsfeltet, og har i dag spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem over hele landet. Stendi kan tilby individuelt tilpassede tjenester og hjelpetiltak til barneverntjenesten i din kommune.

Oppdragsgiver? Kontakt oss

Stendi har et overordnet mål om å være kvalitetsledende i all tjenesteleveranse. Vi er sertifisert etter ISO 9001:2015, og etterlever krav til ledelsessystemer for kvalitet. Vi gjennomfører årlige undersøkelser og tilfredshetsmålinger blant tjenestemottakere, pårørende og oppdragsgivere.

Les også: Hvem er vi?     

Fosterhjem 

Tjenester

 • Veiledning og oppfølging av fosterhjem
 • Veiledning og støtte til familier som har en krevende omsorgssituasjon
 • Kursing, opplæring og gruppeveiledning av fosterhjem
 • Kompetanse innen fosterhjemsomsorg for barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd (SSA)  
 • Individuelle tjenester tilpasset hvert enkelt barns behov.

Våre fagkonsulenter:

 • Har lang og allsidig erfaring fra både det offentlige og det private barnevernet
 • Er primært fagutdannede sosionomer, pedagoger og barnevernspedagoger – med videreutdanning veiledning, coaching, familieterapi, barnevern, flerkulturelt barnevernsarbeid, mm.
 • Er familienes nærmeste støttespiller, og fungerer som bindeledd mellom hjemmet og hjelpeinstansene
 • Jobber ut fra vårt faggrunnlag, som har solid forankring i anerkjente fagteorier og metoder
 • Er sertifisert i Circle of Security Parenting (COS-P)
 • Har kompetanse på emosjonsfokusert veiledning
 • Er faglig oppdaterte. Gjennom kurs og etterutdanning sørger vi for kontinuerlig og relevant kompetanseheving
 • Har i enkelte regioner spesialkompetanse på barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell adferd (SSA) 
 • Mottar jevnlig ekstern veiledning fra psykologspesialister og andre med spesialkompetanse innen ulike fagfelt
Fosterforeldre holder rundt fostersønn.

Vil du vite mer om våre hjelpetiltak og tjenester?

Vi kan skreddersy fleksible løsninger og bistå barneverntjenesten i din kommune. Legg igjen din kontaktinfo, så hører du fra oss snarest.

* Feltet må fylles ut