Om vårt fosterhjemsarbeid

Stendi har levert tjenester til det offentlige barnevernet i snart 30 år. Fordi vi vet at alle mennesker er forskjellige, har vi siden starten i 1991 jobbet for å skape gode og fleksible omsorgsløsninger, tilpasset hvert enkelt barn og hver enkelt ungdom.

Tilbudet vårt er landsdekkende, og vi får oppdragene våre fra Bufetat og kommuner rundt om i landet. Forsterket fosterhjem er tiltaksformen vi i all hovedsak fokuserer på, og vi ruster våre familiehjem og beredskapshjem til å ta på seg givende, men også krevende omsorgsoppgaver. I Stendi står trygge voksne alltid klare for å ta imot de barn og unge som trenger det mest.

Bygger selvstendige barn og unge

I Stendi tror vi på at barn og unge har iboende ressurser og styrker. Og at det å anerkjenne disse egenskapene vil kunne stimulere til vekst og utvikling. Vårt mål er å gi barn og unge som ufrivillig har havnet i vonde og vanskelige livssituasjoner, rammene de trenger for å skape positive endringer i eget liv.  

En god samarbeidspartner

Vi har en systemisk tilnærming til samarbeidet vi har med våre fosterforeldre. I Stendi oppfordrer vi til et tett samarbeid med alle involverte parter rundt plasseringene, som oppdragsgiver, skole, spesialisthelsetjeneste og biologisk familie. I denne sammenhengen er vi alle betydningsfulle aktører med gjensidig påvirkningskraft. Ved å jobbe sammen for barnets og ungdommens beste, kan vi i fellesskap utgjøre en forskjell.

Fag og kvalitet

Vårt operative fosterhjemsarbeid tar utgangspunkt i vårt faggrunnlag, som er tuftet på de tre fagretningene Tilknytning, Resiliens og Traumebevisst omsorg. Vår faglige plattform har solid forankring i anerkjente fagteorier og metoder. Faggrunnlaget ligger til grunn for det kvalitative og helhetlige arbeidet vi gjør sammen med våre familie- og beredskapshjem.

I Stendi har vi et overordnet mål om å være kvalitetsledende i all vår tjenesteleveranse. Vår visjon er å gjøre verden litt bedre, ett menneske av gangen. Som ledd i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid, gjennomfører vi jevnlig målinger av tilfredsheten til våre brukere, oppdragsgivere og ansatte.

Ønsker du å samarbeide med oss, eller har spørsmål rundt vårt fosterhjemsarbeid? Ta kontakt!

Ta kontakt

* Feltet må fylles ut