Om vårt fosterhjemsarbeid

Stendi har levert tjenester til det offentlige barnevernet i snart 30 år. Fordi vi vet at alle mennesker er forskjellige, har vi siden starten i 1991 jobbet for å skape gode og fleksible omsorgsløsninger, tilpasset hvert enkelt barn og hver enkelt ungdom.

En voksen mann holder trygt, rundt skulderen til ei ung jente.

Tilbudet vårt er landsdekkende, og vi får oppdragene våre fra Bufetat og kommuner rundt om i landet. Forsterket fosterhjem er tiltaksformen vi i all hovedsak fokuserer på, og vi ruster våre familiehjem og beredskapshjem til å ta på seg givende, men også krevende omsorgsoppgaver. I Stendi står trygge voksne alltid klare for å ta imot de barn og unge som trenger det mest.

Bygger selvstendige barn og unge

I Stendi tror vi på at barn og unge har iboende ressurser og styrker. Og at det å anerkjenne disse egenskapene vil kunne stimulere til vekst og utvikling. Vårt mål er å gi barn og unge som ufrivillig har havnet i vonde og vanskelige livssituasjoner, rammene de trenger for å skape positive endringer i eget liv.  

En god samarbeidspartner

Vi har en systemisk tilnærming til samarbeidet vi har med våre fosterforeldre. I Stendi oppfordrer vi til et tett samarbeid med alle involverte parter rundt plasseringene, som oppdragsgiver, skole, spesialisthelsetjeneste og biologisk familie. I denne sammenhengen er vi alle betydningsfulle aktører med gjensidig påvirkningskraft. Ved å jobbe sammen for barnets og ungdommens beste, kan vi i fellesskap utgjøre en forskjell.

En fostermor med tre tenåringsjenter sitter på en benk og prater.En tenåringsjente som bor i fosterhjem smiler bredt.

Fag og kvalitet

Vårt operative fosterhjemsarbeid tar utgangspunkt i vårt faggrunnlag, som er tuftet på de tre fagretningene Tilknytning, Resiliens og Traumebevisst omsorg. Vår faglige plattform har solid forankring i anerkjente fagteorier og metoder. Faggrunnlaget ligger til grunn for det kvalitative og helhetlige arbeidet vi gjør sammen med våre familie- og beredskapshjem.

I Stendi har vi et overordnet mål om å være kvalitetsledende i all vår tjenesteleveranse. Vår visjon er å gjøre verden litt bedre, ett menneske av gangen. Som ledd i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid, gjennomfører vi jevnlig målinger av tilfredsheten til våre brukere, oppdragsgivere og ansatte.

Ønsker du å samarbeide med oss, eller har spørsmål rundt vårt fosterhjemsarbeid? Ta kontakt!