Slik støtter vi våre fosterhjem og beredskapshjem

Alle våre fosterhjem og beredskapshjem får tett oppfølging av sin faste fagkonsulent. Fagkonsulentene sørger for at våre hjem får den faglige kompetansen, metodene og verktøyene de trenger for å ivareta barna og ungdommenes behov for trygghet og omsorg.

Kan ditt hjem bli fosterhjem?

Å være fosterhjem er ikke en jobb for alle. men kanskje er det akkurat deg vi ser etter?

Opplæring, kursing og veiledning

Som fosterhjem i Stendi vil du få grundig opplæring i forkant, fordypende kurs underveis og tett veiledning av våre fagkonsulenter så lenge barnet bor hos deg og din familie. Du vil også bli en del av et nettverk av erfarne fosterhjem der erfaringsutveksling står sentralt.

Les mer her

Fagkonsulenten – familiens nærmeste støttespiller

Det kan være krevende å være fosterhjem eller beredskapshjem, men med Stendi i ryggen står du aldri alene. Din faste fagkonsulent vil støtte, veilede og følge opp – døgnet rundt, hele året.

Les mer her

Vårt faggrunnlag

Vår faglige plattform har solid forankring i anerkjente fagteorier og metoder. Den ligger til grunn for vårt fosterhjemsarbeid, og legger til rette for et helhetlig samarbeid med våre familie- og beredskapshjem.

Les mer

Ta kontakt

* Feltet må fylles ut