Samtlige beredskapshjem går gjennom vårt basiskurs før de blir tilbudt en plassering. Man får tett veiledning fra en fast fagkonsulent i alle oppdrag, samt kursing og opplæring underveis – både individuelt og i gruppe.

Stendi er til stede når barn og unge blir akuttplasserte, og under hele plasseringsperioden. I tillegg til å være ansvarlig for det faglige, har vi også ansvaret for å koordinere saken og samarbeid med alle offentlige instanser.

Den faste fagkonsulenten fungerer som beredskapshjemmets støtte, rådgiver og samtalepartner.