Bufetat og kommunene er våre oppdragsgivere, og barneverntjenesten gjør vurderingene rundt, og den endelige avgjøreselen for hver enkelt plassering. Trengs det et familie- eller beredskapshjem får vi en henvendelse. Dersom vi anser ditt hjem for å være en god match for barnet tar vi kontakt med deg, og i samarbeid avklarer vi om ditt hjem er aktuelt for det eventuelle barnet/ungdommen. Dersom ditt hjem samtykker vil vi så sende oppdragsgiveren sosialrapporten vi har utarbeidet. Barneverntjenesten og Bufetat må godkjenne alle nye plasseringer i våre familie- og beredskapshjem.

Hvis du ønsker å ta imot plasseringen, vil Barneverntjenesten og Bufetat gjerne treffe deg og eventuelle familiemedlemmer. Stendi er aktivt med deg i hele prosessen. Vi er der som en trygg støttespiller, og fungerer som et bindeledd mellom deg og oppdragsgiver. 

Før du tar imot en plassering, deltar du på vårt basiskurs og skriver en oppdragsavtale med Stendi. Du kan deretter forholde deg til oss, og veien mot å bli et familie- eller beredskapshjem er fullendt.