Et spesialisert fosterhjem innebærer blant annet at en voksen i hjemmet fristilles fra andre jobbforpliktelser, for å ivareta barnet. Spesialiserte fosterhjem tar imot barn og unge som har så store utfordringer at de ikke kan fungere i et ordinært fosterhjem. I mange tilfeller vil plassering i et spesialisert fosterhjem erstatte et institusjonsopphold.