Hva slags bistand kan jeg forvente fra Stendi i omsorgsoppgaven?

Vår oppgave er å skape trygge rammer rundt deg som ønsker å bli fosterforelder på heltid. For å sikre en best mulig ivaretakelse av barnet eller ungdommen du skal ta imot, har Stendi egne fagteam som støtter og veileder hele veien. 

Den faste fagkonsulenten fungerer som familiehjemmets støtte, rådgiver og samtalepartner, og er en sparringspartner. Du får hjemmebesøk hver 14. dag hvis ikke situasjonen tilsier noe annet, og støtte og råd når du ellers skulle trenge det.

I tillegg til å være ansvarlig for det faglige, har Stendi også ansvaret for å koordinere saken og samarbeid med alle offentlige instanser.

Stendi arrangerer jevnlige gruppesamlinger og gode kurs om aktuelle problemstillinger våre fosterhjem kan oppleve, og dere vil bli inkludert i et hyggelig og erfarent nettverk av andre fosterforeldre.

Les mer om fagkonsulentens rolle