Hva slags personlige egenskaper bør man ha som fosterforeldre?

Vi ser etter deg som ønsker å utgjøre en forskjell i et barn/ungdoms liv. Du må evne forstå hvordan andre har det, være utholdende, raus og tålmodig. Du må være god til å regulere egne følelser og se deg selv som voksen utenfra og forstå barnet innenfra, også når du selv blir provosert eller såret. Du må takle å bli avvist, uten å avvise tilbake, kunne håndtere uforutsatte hendelser og glede deg over de små skrittene.

Du bør ha gode samarbeidsevner og ivareta nettverket rundt barnet. Du må kunne jobbe tett med fagkonsulenten, barnevernstjenesten og andre fagfolk og hjelpeinstanser som skole og helsetjeneste. 

Vi er opptatt av at du er interessert i og har forståelse for hvordan traumer kan påvirke barnets utvikling, hvordan ulike smerteuttrykk kan utspille seg og hvordan man på best mulig vis kan møte barnet. Gode, varme, stabile og trygge relasjoner kan bidra til forbedring og en positiv utvikling og her er gode fosterhjem det viktigste «verktøyet».