Det finnes ingen fasit på hvordan et beredskapshjem ser ut. Felles for våre hjem, er at de både evner og ønsker å hjelpe noen som er i en vanskelig livssituasjon.

Mange av våre beredskapshjem har erfaring fra fosterhjemsarbeid, og noen har utdanning innen pedagogikk eller helse- og sosialfag. Hjemmets totale egnethet og motivasjon for oppgaven er det vi vektlegger mest, og vi ser etter trygge, omstillingsdyktige og omsorgsfulle hjem.

Som beredskapshjem spiller du en svært viktig rolle for noen som har blitt satt i en utrygg og vanskelig livssituasjon. Du åpner hjemmet ditt for ett eller flere barn som har det vondt, og kan gi støtte, omsorg og nærhet når det trengs som mest.

Absolutte krav til våre beredskapshjem er god vandel, ekstra rom i boligen og en stabil økonomi og livssituasjon.