Barna som plasseres i beredskapshjem er jenter og gutter opp til 18 år, som trenger en midlertidig omsorgsbase etter en akutt omsorgskrise. Det kan være barn som har vært utsatt for en utrygg enkelthendelse. Eller det kan være barn som har levd under omsorgssvikt i hjemmet over lang tid, og som er preget av dette.

Plasseringer utenfor hjemmet kan skje både med og uten familiens samtykke.

Vi er opptatt av god match mellom beredskapshjemmet og barnet, så langt det lar seg gjøre i en akuttsituasjon. Du er selv med på vurderingen i hver enkelt sak, og står fritt til å takke nei til plasseringer du ikke ønsker.