For å kunne være beredskapshjem, må du ha et sterkt ønske om å hjelpe barn og unge. Å ta imot en akuttplassering på kort varsel er en utfordrende og krevende oppgave. 

Det er viktig at du har god forståelse for mennesker som har havnet i en sårbar situasjon, og har evnen til å møte dem på en sensitiv måte. 

Du må ha evne til å omstille deg raskt, og tilpasse deg flere uforutsigbare omstendigheter – også det at omsorgsoppgaven er midlertidig. Trygghet og ro i egen voksenrolle vil være av stor betydning.