Å bestemme seg for å bli et familie- eller beredskapshjem, er en stor beslutning. De fleste bruker tid på å bearbeide inntrykkene etter de ulike møtene, noe som er helt naturlig. Hos Stendi er det aldri hastverk rundt klarstillingsprosessen, og det finnes ingen fasit på hva som er «riktig tidsramme».