Å bestemme seg for å bli et familie- eller beredskapshjem, er en stor beslutning. De fleste bruker tid på å bearbeide inntrykkene etter de ulike møtene, noe som er helt naturlig. Hos Stendi er det aldri hastverk rundt klarstillingsprosessen, og det finnes ingen fasit på hva som er «riktig tidsramme».

Del