Varigheten på beredskapsplasseringer varierer. Noen skal videre etter kun kort tid, mens det i andre tilfeller kan være behov for at barn eller ungdom blir værende over i lengre tid. Beredskapshjemmet skal i alle tilfeller kunne gi trygghet og god omsorg i påvente av at barneverntjenesten kartlegger hvilke alternativer som finnes for barnet.

Når man ikke har en plassering i hjemmet, har man ingen forpliktelser overfor Stendi. For mange er denne fleksibiliteten svært verdifull, da man alltid kan velge når – og om – man ønsker å ta på seg et spesifikt oppdrag.