Å være beredskapshjem er et krevende og ansvarsfullt oppdrag. Du må på kort varsel kunne omstille deg til en ny hverdag, hvor ett eller flere ukjente barn flytter inn – og trenger deg. Det er et arbeid som forplikter. Samtidig er det å hjelpe barn i krise, noe av det mest meningsfulle arbeidet man kan gjøre.

Vår erfaring er at det profesjonelle nettverket vi skaper rundt våre familiehjem, samt den faglige og praktiske veiledningen våre hjem får fra sin faste fagkonsulent, bidrar til å endre mange barns liv til det bedre. 

I Stendi legger vi stor vekt på å være tilgjengelige for våre beredskapshjem. Vi har bemannet beredskapsvakt 24 timer i døgnet, og du står aldri alene om den ansvarsfulle oppgaven.