Det er ingen enkel oppgave å være et spesialisert fosterhjem. Barn som har vært utsatt for omsorgssvikt kan kreve mye av deg, til tider alt av deg. Det er et anstrengende og forpliktende arbeid. Samtidig er det et meningsfylt, utfordrende og spennende oppdrag. Å gi trygghet og omsorg til noen som virkelig trenger det, føles berikende. Å få hjelp og støtte fra engasjerte fagfolk til å skape positive endringer for et barn, føles betryggende.

Vår erfaring er at det profesjonelle nettverket vi skaper rundt våre fosterhjem, samt den faglige og praktiske veiledningen våre hjem får fra sin faste fagkonsulent, bidrar til å endre mange barns liv til det bedre. Med Stendi står du aldri alene om omsorgsoppgaven.