Hvorfor må man være hjemmeværende eller fristilles fra annen jobb?

Å være forsterket fosterhjem er en fulldagsjobb som hjemmeværende omsorgsperson. Dette er det flere årsaker til. Vanskelige omstendigheter i barnets nærmiljø, kan ha skapt utrygghet, og som følge av dette kan barnet eller ungdommen ha etablert ulike strategier for å takle utryggheten. Disse strategiene kan komme i form av ulike smerteuttrykk som krever stor grad av varme, omsorg, tålmodighet, toleranse, forståelse og tilgjengelighet. 

Barnet eller ungdommen kan også ha vært gjennom flere plasseringer og brudd, og trenger stabilitet og tilstedeværelse.

En hjemmeværende voksen har naturligvis bedre tid til å ivareta barnet, enn en som er i full jobb. De «ekstra» timene i døgnet er av stor verdi for våre familiehjem. Det blir enklere å gjennomføre daglige gjøremål knyttet til hus og hjem og dermed ha tid og overskudd til å være nær og til stede for barnet når det er hjemme.

Vi har tett dialog med våre familiehjem, og den hjemmeværende voksne har ulike forpliktelser knyttet til oppdraget på dagtid. Du må være tilgjengelig for jevnlig veiledning og oppfølging fra Stendi. Deltakelse på våre kurs og fagsamlinger er obligatorisk, og du må kunne stille i møter med samarbeidspartnere som barneverntjenesten, skole og helsevesen. Barnet kan også ha behov for oppfølging på dagtid, selv om det går på skole.