Hvorfor må man være hjemmeværende eller fristilles fra annen jobb?

Å være beredskapshjem er en fulldagsjobb som hjemmeværende omsorgsperson. Dette er det flere årsaker til.  

En hjemmeværende voksen har naturligvis bedre tid til å ivareta barnet, enn en som er i full jobb. De «ekstra» timene i døgnet er av stor verdi for våre hjem. Det blir enklere å gjennomføre daglige gjøremål knyttet til hus og hjem og dermed ha tid og overskudd til å være nær og til stede for barnet når det er hjemme.

Vi har tett dialog med våre beredskapshjem, og den hjemmeværende voksne har ulike forpliktelser knyttet til oppdraget på dagtid. Du må være tilgjengelig for jevnlig veiledning og oppfølging fra Stendi. Du må kunne stille i møter med samarbeidspartnere som barneverntjenesten, skole og helsevesen. Barnet kan også ha behov for oppfølging på dagtid, selv om det går på skole.