Dersom du ønsker å avbryte klarstillingsprosessen underveis, er dette helt uproblematisk. Det er viktig for oss å gi potensielle hjem best mulig informasjon, slik at beslutningene blir tatt på riktig grunnlag. 

For noen viser oppdraget seg å være annerledes enn antatt, mens andre kanskje innser at interessen for fosterhjemsarbeid har vært prematur – at det vil passe bedre på et senere tidspunkt i livet. Det kan også skje ting i ens egen privatsfære, som endrer framtidsutsiktene.

Alle grunner til å avbryte vil bli mottatt med forståelse. Vi i Stendi kan også sette prosessen på hold eller avbryte den dersom det er hensiktsmessig.