Hjem som kan vurdere å ta imot søsken, er en viktig ressurs. En alvorlig familiekrise kan føre til at flere enn ett barn trenger en trygg omsorgsbase. Det å få lov til å bo sammen med sitt/sine søsken, utgjør naturligvis en stor forskjell for et barn i en slik situasjon.

Dessverre opplever vi av og til at søsken må splittes, fordi vi mangler beredskapshjem som har kapasitet til og ønske om å ta imot flere plasseringer. Stendi avgjør i samarbeid med deg hvorvidt ditt hjem er egnet til å ta imot søsken.