I en akutt omsorgskrise hvor et barn ikke kan bli værende i eget hjem, er det avgjørende å kunne tilby trygge og gode omgivelser raskt. Et beredskapshjem må på kort varsel, ofte i løpet av få timer, stå klart til å gi varme, omsorg og nærhet til noen i en vond og vanskelig livssituasjon.

I et beredskapshjem er den voksne oppdragstakeren hjemmeværende, og frikjøpt fra alt annet arbeid så lenge oppdraget varer.