De fleste bruker tid på å bearbeide inntrykkene etter de ulike møtene, noe som er helt naturlig. Å bestemme seg for å bli et foster- eller beredskapshjem, er en stor og viktig avgjørelse. 

Hos Stendi er det aldri hastverk rundt klarstillingsprosessen, og det finnes ingen fasit på hva som er «riktig tidsramme». Prosessen kan ta fra et par måneder til et helt år, alt etter hva som føles naturlig for deg og de rundt deg.