Resiliens

Sentrale begreper innen resiliens er motstandskraft og mestring, og i arbeidet med forebyggende tiltak er det viktig å utvikle kunnskap om de som klarer seg godt.

Illustrasjonsbilde

På 1950-tallet oppdaget forskere at det var store individuelle forskjeller blant barn som var utsatt for samme type motgang og vansker. Det var forståelsen av dette fenomenet som satte fokus på de barna det gikk bra med (Werner 2010). Å utvikle kunnskap om de barna som klarer seg godt kan ha større betydning i utviklingen av forebyggende tiltak, enn kunnskap om negative aspekter. 

Gjennom forståelse av hvilke mekanismer som bidrar til at noen klarer seg godt, vil vi kunne etablere tiltak som kan beskytte eller forebygge mot negative psykologiske vansker (Bekkhus 2012). Har barnet motstandskraft og mestringsferdigheter, kan det tilpasse seg ulike situasjoner og handle konstruktivt i motgang. Det handler om å finne de egenskapene som gir barnet følelse av mestring.

Har du det som kreves? 

Å være forsterket fosterhjem er ikke for alle. Du må være personlig egnet for en krevende oppgave, men belønningen kan samtidig være stor. Er du den vi leter etter?

Ta kontakt

* Feltet må fylles ut