Avlastning

Et omsorgstilbud rettet mot barn og unge, for familier som står i krevende omsorgsoppgaver.

Stendi leverer ulike avlastningstjenester over hele landet. Tilbudet varierer fra region til region, og tilbudet om avlastning går alltid gjennom kommunen.

Tilbudet blir utarbeidet med utgangspunkt i vedtaket om tildeling av avlastingstjenester, samt mottakerens ønsker og behov. Vårt tilbud omfatter avlastning på timebasis og døgnav­lastning i våre omsorgsboliger. Ved mer omfattende behov for hjelp tilbyr vi desuten boliger for utviklingshemmede.

Mestring og læring

Barn som bor i en av våre omsorgsboliger får mange positive opplevelser sammen med miljøterapeutene også utenfor boligen. Alle boenhetene er hjemmekoselige eneboliger med store uteområder. Vi vet at lek er en god tilrettelegger for mestring og læring, og derfor er det mye leker og uteapparater i våre boliger.

Les også: Hjelpetiltak for familier, barn og unge

Avlastningstjenesten innebærer at Stendi overtar foreldreansvaret i den avtalte perioden, og sørger for å opprettholde barnets normale hverdag. Faste rammer skaper trygghet, og betyr at barnet får være med på aktiviteter, skole, samvær med andre barn og lek blant annet.

Lek og aktivitet er en god tilrettelegger for mestring og læring.

Inn på tunet

Stendi samarbeider med Inn på tunet, som er et landsomfattende velferdstiltak med rot i gårdsdrift. Disse gårdene tar imot alt fra barnefamilier og skoleklasser, til pasienter med demens.

Her får man ta del i en rekke aktiviteter knyttet til gårdsdrift, og opplegget varierer basert på behovet. Noen har nytte av reell arbeidstrening, mens for våre barn handler det om mestring.

Gårdene har mange praktiske oppgaver som setter barna i kontakt med både dyr og natur, og ved å løse disse oppgavene blir de tryggere på seg selv.

De aller fleste barn og unge har stort utbytte av å oppleve dyrehold på nært hold, og det å lære om alt gårdsdrift innebærer av arbeidsoppgaver 

Større behov?

Stendi tilbyr også barneboliger i tillegg til vanlige avlastningstjenester. Dette er et heldøgnstilbud som ligger under helse og omsorgstjenesteloven. I våre barneboliger bor det barn med ulike utfordringer. De trenger alle hjelp til å mestre hverdagen. For å skape riktig miljø i barneboligene, er våre ansatte erfarne, trygge voksne. Barneboliger skiller seg litt fra normal avlastning, da dette tilbudet som regel er aktuelt for lengre perioder.

Har du hjemmeboende barn med et langvarig behov for bistand i hverdagen? Da har du en lovfestet rett til å organisere avlastningen som BPA for barn. For å kunne ta del i en slik ordning må du først sende en søknad, og deretter vil du få svar på hva du og din familie eventuelt får innvilget. Vi har over 10 års erfaring med å skreddersy BPA-ordninger for familier, og har du spørsmål - ikke nøl med å ringe den døgnåpne BPA-telefonen vår