Avlastning

Et omsorgstilbud rettet mot familier som står i krevende omsorgsoppgaver.

Et lite barn sitter i fanget på en kvinne, de husker.

Stendi leverer ulike avlastningstjenester over hele landet. Tilbudet varierer fra region til region, og tilbudet om avlastning går alltid gjennom vedtak fra kommunen.

Tilbudet blir utarbeidet med utgangspunkt i kommunens vedtak, samt mottakerens ønsker og behov. Stendi benytter sine egne boliger i avlastningstjenesten. Vi tilbyr alt fra avlastning på timebasis til døgnav­lastning.

Mestring og læring for barn

Under avlastningsoppdrag for barn overtar Stendi foreldreansvaret i den avtalte perioden, og sørger for å opprettholde barnets normale hverdag i en hyggelig omsorgsbolig. Faste rammer skaper trygghet, og betyr at barnet får være med på aktiviteter, skole, samvær med andre barn og lek blant annet.

Våre erfarne miljøterapeuter sørger for at barna som er på avlastningsopphold får positive opplevelser, både innendørs og utendørs. Alle boenhetene er hjemmekoselige eneboliger med store uteområder. Vi vet at lek er en god tilrettelegger for mestring og læring, og derfor er det mye leker og uteapparater i våre boliger.

Barn spiller tamburin og hygger seg. Det er viktig med mestring og læring i Stendi avlastningstjenester.Et lite barn lærer seg tall med hjelp av en leke.

Varierte hverdager for voksne

Familier som har særlig tyngende omsorgsoppgaver knyttet til voksne familiemedlemmer, har rett på avlastning fra kommunen for å hindre overbelastning, gi nødvendig fritid og skape mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.  

Avlastningstiltak er gratis og kan gis både i eget hjem og i annen egnet bolig, men det er kommunen som skal vurdere behovet. I samarbeid med den enkelte omsorgsyter skal kommunen avgjøre om det skal tilbys tjenester i form av avlastningstiltak.

Stendi leverer i dag avlastningstjenester til familier som har krevende omsorgsansvar overfor voksne familiemedlemmer med ulike utfordringer. Vi har en faglig tilnærming til våre omsorgstjenester, og avlastningstjenestene våre følger de samme overordnede prinspippene.

Aktiviteter og opplevelser er viktige elementer i den miljøterapeutiske og personsentrerte tilnærmingen, og hos Stendi ønsker vi å skape meningsfulle og gode hverdager for den enkelte.

Vi skreddersyr avlastningstilbud for barn, voksne og eldre

Står du i en krevende omsorgsoppgave?