Stendi Holovegen

Moderne bolig med fire beboerleiligheter og flotte turmuligheter i nærområdet.

Stendi Holovegen ligger på landlige Gaupen, i Ringsaker kommune og tilbyr heldøgns omsorg for voksne med rus og psykiske lidelser. 

Boligen består av et hovedhus med fire beboerleiligheter med eget kjøkken og bad og en personalleilighet, og et hus med felles stue og kjøkken og egne soverom med bad for beboere. Det er fellesområder utendørs, flotte turmuligheter rundt boligen, og kort vei til Mjøsa og til Helgøya med mange aktivitetsmuligheter. 

Bolignavn: Stendi Holovegen

Kommune: Ringsaker

Region: Innlandet

Brukergruppe: Rus og psykiatri

Alder: Voksne

Antall plasser: 5

(1/10)

Kontaktinformasjon: 

Har du spørsmål om plassering i Holovegen, eller behov for plassering i Innlandet Ta kontakt med virksomhetsleder Tine Iversen.

For generelle henvendelser om våre botilbud over hele Norge, kan du bruke søkefeltet nedenfor. Da får du kontaktinfo for virksomhetslederne i ditt område.

Finn din lokale Stendi-kontakt

Stendi leverer tilrettelagte botilbud og individuelle heldøgnstjenester på oppdrag fra landets kommuner. Vi har et landsdekkende tjenestetilbud. Skriv inn navnet på din kommune, så får du opp kontaktpersoner innen heldøgns omsorgstjenester i ditt område.