Stendi Kikut

Stor og landlig eiendom med hønsehus, landbruk og en aktivitetsgruppe på eiendommen.

Stendi Kikut ligger mellom Lierbyen sentrum og Lyngås i Lier, og tilbyr heldøgns omsorg for voksne med psykiske lidelser. 

Det er en stor landlig eiendom som består av to boliger, en stor driftsbygning og både stabbur og hønsehus på et stort tun. Aktivitetsgruppen på tunet består av beboere fra Kikut og fra andre boliger og har egen åker med grønnsaker og bær. 

Bolignavn: Kikut

Kommune: Lier

Region: Viken

Brukergruppe: Psykiske lidelser

Alder: Vokse

Antall plasser: 7

(1/12)

Kontaktinformasjon: 

Har du spørsmål om plassering på Kikut, eller behov for plassering på Østlandet? Ta kontakt med virksomhetsleder Fredrik Westgaard, tlf: 41408124

For generelle henvendelser om våre botilbud over hele Norge, kan du bruke søkefeltet nedenfor. Da får du kontaktinfo for virksomhetslederne i ditt område.

Finn din lokale Stendi-kontakt

Stendi leverer tilrettelagte botilbud og individuelle heldøgnstjenester på oppdrag fra landets kommuner. Vi har et landsdekkende tjenestetilbud. Skriv inn navnet på din kommune, så får du opp kontaktpersoner innen heldøgns omsorgstjenester i ditt område.