Stendi Skor

Gård med sauer, høner, kaniner som er godt tilrettelagt for miljøterapi med stell av dyr og gårdsarbeid.

Stendi Skor er en gård i Hyllestad kommune som tilbyr heldøgns omsorg for voksne og unge med psykiske lidelser. 

Boligen er en gård med sauer, lam, griser, høner, kaniner og katt og er tilrettelagt for miljøterapi gjennom omsorg for dyr, gårdsarbeid og tur- og aktivitetsmulighetene i nærheten. Gården har verksted og et eget drivhus for dyrking av grønnsaker og urter, og vedproduksjon fra egen skog. 

I tillegg er det uendelige turmuligheter i skog, mark og fjell, og flere fiskevann i nærheten. Eiendommen består av tre hus, og har plass til tre beboere. 

Bolignavn: Stendi Skor

Kommune: Hyllestad

Region: Vestland

Brukergruppe: Psykiske lidelser

Alder: Voksne / unge

Antall plasser: 3

(1/14)

Kontaktinformasjon: 

Har du spørsmål om plassering på Skor, eller behov for plassering i Vestland? Ta kontakt med virksomhetsleder Remy Iversen.

For generelle henvendelser om våre botilbud over hele Norge, kan du bruke søkefeltet nedenfor. Da får du kontaktinfo for virksomhetslederne i ditt område.

Finn din lokale Stendi-kontakt

Stendi leverer tilrettelagte botilbud og individuelle heldøgnstjenester på oppdrag fra landets kommuner. Vi har et landsdekkende tjenestetilbud. Skriv inn navnet på din kommune, så får du opp kontaktpersoner innen heldøgns omsorgstjenester i ditt område.