Omsorgsboliger for personer med demens

Stendi tilbyr tilrettelagte bo- og omsorgstjenester for personer med demens. Tilbudet vårt er landsdekkende.

Våre bo- og omsorgstjenester innen demens er tilrettelagt personer med en langt fremskreden demenssykdom, som ofte har et mer komplekst bistandsbehov enn «vanlige» sykehjemsbeboere. Noen har også samtidige psykiske lidelser

Tjenestemottakerne er ofte yngre, med en utfordrende adferd både fysisk og verbalt. Våre erfarne miljøterapeuter har nødvendig kompetanse og er trent på å vurdere risikoatferd og forebygge voldsutøvelse.

Selvstendig lengst mulig

I Stendi har vi en faglig tilnærming til våre omsorgstjenester, og tilbyr en personsentrert omsorg med målrettet miljøterapi mot mennesket og ikke sykdommen. Vi ser hele mennesket, og respekterer personens identitet i hver fase av sykdomsforløpet. 

Hver beboer skal få brukt sine ressurser maksimalt, slik at selvstendigheten og opplevelsen av mestring varer lengst mulig. For oss er det en selvfølge at personer med demens har samme drivkrefter, behov, følelser og håp som oss selv.