Omsorgsboliger for personer med demens

Stendi tilbyr tilrettelagte bo- og omsorgstjenester for personer med demens. Tilbudet vårt er landsdekkende.

En glad kvinne og en miljøarbeider i Stendi gir hverandre en high five.

Våre bo- og omsorgstjenester innen demens er tilrettelagt personer med en langt fremskreden demenssykdom, og har som regel et større og mer komplekst bistandsbehov enn «vanlige» sykehjemsbeboere. Noen har også samtidige psykiske lidelser

Tjenestemottakerne som vi i Stendi ivaretar er ofte yngre, med en utfordrende adferd både fysisk og verbalt. Våre erfarne miljøterapeuter har nødvendig kompetanse for å håndtere situasjoner som måtte oppstå, er trent på å vurdere risikoatferd og har faglige verktøy for å forebygge voldsutøvelse.

Selvstendig lengst mulig

I Stendi har vi en faglig tilnærming til våre omsorgstjenester, og tilbyr en personsentrert omsorg hvor vi gjennom målrettet miljøterapi retter fokus mot mennesket og ikke sykdommen. Vi ser hele mennesket, og respekterer personens identitet i hver fase av sykdomsforløpet. 

Hver beboer skal få brukt sine ressurser maksimalt, slik at selvstendigheten og opplevelsen av mestring varer lengst mulig. For oss er det en selvfølge at personer med demens har samme drivkrefter, behov, følelser og håp som oss selv. 

Er du pårørende?

Har du spørsmål om hva vi kan tilby personer med langt fremskreden demens? Stendi har lang erfaring fra fagfeltet, og kan svare på alle spørsmål.

Kontakt oss

For oss er det viktig å huske at menneskene vi ivaretar har med seg erfaringer og minner fra eget liv, selv om de har utviklet en demenssykdom. Det eksisterer ingen generell demens-personlighet, hvert enkelt individ er unikt.

Les også: Å være trygg på at han har det bra, betyr alt

Tilpassede boliger

Vi er opptatt av å tilrettelegge det fysiske bomiljøet og minimere instituajonspreget. Alle våre enheter er ordinære boliger med hjemlige omgivelser. De er innredet og møblert som vanlige hjem, og man finner ingen låste dører. I bofellesskap og samlokaliserte boliger har beboerne egne, private rom. Alle våre boliger leveres fullt utstyrt, men kan møbleres etter ønske fra beboer eller pårørende.

Det er lagt opp til at det skal være rolig og trygt i hele bomiljøet. Det skal til enhver tid være personale til stede i fellesarealet, og beboerne skal kunne trekke seg tilbake til sin private sfære etter ønske og behov.

Brikker med forskjellige følelser på et rødt brett, for å gi mennesker med demens mestring.En miljøarbeider i Stendi legger en trøstende hånd på skulderen til en kvinne.

For å sikre et best mulig tilbud til våre beboere, stiller vi svært høye krav til personlig egnethet, kompetanse og erfaring blant vårt miljøpersonell.

Omsorg basert på behov

I vårt møte med mennesker med demens, er det viktig å tilrettelegge for at den enkelte skal kunne bruke sine iboende ressurser og føle glede over å bidra til fellesskapet. Selv om personen kan ha glemt hva han/hun har opplevd i fortid, har de likevel tilgang til positive følelser i nåtid. 

I Stendi benytter vi oss av tilrettelagte aktiviteter og opplevelser, for å tilby meningsfulle hverdager og positive opplevelser. Vi bruker blant annet musikkterapi i vår demensomsorg.

Alle med demens gjennomgår en sykdomsprosess, som gjerne starter med behov for litt støtte og tilrettelegging i hverdagen. Etterhvert skrider det fram mot et mer omfattende behov for omsorg og pleie, for å dekke livsnødvendige behov. De fleste av våre tjenestemottakere er i denne kategorien.

Uansett hvor i sykdomsprosessen vedkommende er, har Stendi evne og kompetanse til å gi tilrettelagt og riktig omsorg.

Les også: Når tvangvedtak gir mulighet for et bedre liv

Skreddersydd demensomsorg

Vår visjon er å gjøre verden litt bedre, ett menneske av gangen. Hvis du ønsker du å ta en prat med oss, er det bare å ta kontakt.