Besøksvenn

Besøksvenner bidrar til å gjøre hverdagen lettere for ensomme i alle aldre. Besøksvenn er en løsning for alle som ønsker mer kontakt med andre mennesker.

En besøksvenn i Stendi er på besøk hos en eldre, ensom dame.

Et besøk i hverdagen.

Å være frivillig er meningsfylt, berikende og gir deg mange fine opplevelser. Ensomheten kjenner ingen alder, og det finnes mange ensomme blant både eldre og yngre. Vår besøkstjeneste bidrar til å gjøre hverdagen lettere for flere av dem.

Det finnes flere tusen frivillige besøksvenner som treffer mennesker både i private hjem og på institusjoner. De fleste besøksvenner har én person de besøker fast, som regel en time eller to i uka.

Besøksvennen og den som får besøk bestemmer hva de skal gjøre sammen. De kan treffes for å prate – eller gå turer og andre aktiviteter. Den ukentlige kaffekoppen med en besøksvenn er en verdi som vanskelig lar seg beskrive eller måle.

Besøkstjenesten utvikler seg stadig, og det finnes mange ulike tilbud og muligheter.

Ta kontakt