Hjemmesykepleie

Vi tilbyr en mer personlig hjemmesykepleie med dedikerte sykepleiere og helsefagarbeidere som forstår og kjenner deg. Hjemmesykepleie fra Stendi kan tilpasses alle behov, og vi strekker oss langt for å tilby det lille ekstra.

Vi har fokus på fleksibilitet, kvalitet og verdighet – og vi er generøse på tid og tilstedeværelse. Dersom det haster kan vi mobilisere det nødvendige, og som regel levere tjenestene på én og samme dag. Mer omfattende pleiebehov krever mer planlegging, og tar ofte noen dager å stelle i stand.

Har du spørsmål om vår hjemmesykepleie, eller ønsker å bestille våre tjenester?

Ring oss på telefonnummer
907 42 222  

Skreddersydd pleietilbud

Vårt mål er å gi deg økt livskvalitet, og for å få til dette vet vi at vi må lytte til deg. Det som er viktig for deg, er også viktig for oss. Dine ønsker og behov er alltid grunnlaget for vår individuelt tilpassede pleie, og vi har team bestående av dedikerte sykepleiere, dyktige helsefagarbeidere og erfarne pleieassistenter.

Les også: Få friheten tilbake med en trygghetsalarm 

Vi skal kunne levere det du trenger av omsorg og praktisk bistand, slik at du kan bli boende hjemme så lenge som mulig. Ved behov for mer omfattende helsetjenester over tid, kan Stendi også stille med et egne hjemmeteam som blant annet håndterer LTMV-maskiner og gir palliativ pleie i terminalfasen hos både barn, voksne og eldre.

Din primærkontakt er den som lager din aktivitetsplan, og som har det overordnede ansvaret for å gi deg tett oppfølging.

Én person å forholde seg til

Når du velger hjemmetjenester fra Stendi, får du en primærkontakt. Dette er den personen du forholder deg til, som setter opp din aktivitetsplan og som har det overordnede ansvaret for å gi deg riktig oppfølging. Vi ønsker så stor grad av kontinuitet i tjenesteleveransen som overhodet mulig, slik at du kan møte de samme ansatte hver gang. Vi strekker oss så langt timeplanen rekker for å få det til. 

Les også: Ingen oppgave er for stor eller for liten for Stendi Hjemmehjelp 

Vi i Stendi vet at det er viktig for deg som kunde at vi møter opp til avtalt tid, og at vi utfører hjelpen i tråd med det som er avtalt. Du kan være trygg på at vi jobber aktitvt for at du skal ha en best mulig kundeopplevelse, og skaffer oss derfor medarbeidere med imøtekommende personligheter, faglig styrke og bred kompetanse, slik at du skal få den beste pleien og omsorgen du kan – i ditt eget hjem.

Ta kontakt

* Feltet må fylles ut