Vi trenger flere kompetente fosterforeldre som er varme og tålmodige, selv i tøffe perioder. Du må være innstilt på å være hjemme og ha omsorg som din viktigste oppgave. Sjekk om du er kvalifisert til å søke:

Kontakt fagkonsulent for fosterhjem Sør-Norge:

Hva vil det si å være fosterhjem i Stendi?

Å være fosterforeldre er en krevende og viktig jobb. For å kunne fokusere fullt og helt på omsorgsoppgaven fristilles du helt eller delvis fra andre jobbforpliktelser.

Til gjengjeld får du betalt. Ikke bare på kontoen, men først og fremst i form av muligheten til å utgjøre en uvurderlig forskjell i et barns liv.

Vi søker deg, som vet at det ikke finnes «vanskelige» barn, men barn som har det vanskelig.

Hvem er barna?

Barna som får et fosterhjem i Stendi trenger tettere oppfølging enn de som plasseres i ordinære fosterhjem.

 • De er vanligvis mellom 10 og 18 år
 • De har ofte vært utsatt for omsorgssvikt
 • De kan ha ulike diagnoser
 • De kan ha opplevd avvisning, vold og overgrep fra sine nærmeste
 • De har ofte komplekse traumer
 • De kan ha utviklet en utfordrende adferd, også kalt smerteuttrykk, som følge av hva de har opplevd

Hvem er du?

Kanskje har du erfaring fra tidligere fosterhjemsplasseringer, eller har jobbet med barn og ungdom over tid? Kanskje har du bakgrunn innenfor sosialfaglig sektor, helse-, omsorgs-, eller utdanningssektor? Uansett må du trives med å jobbe hjemmefra, styre egen hverdag og være komfortabel med at jobben som fosterforelder blir en «livsstil».

Hva er spesielt med Stendis fosterhjem?

Stendis fosterhjem er fosterhjem der minst én voksen fristilles fra andre jobbforpliktelser for å kunne fokusere fullt og helt på omsorgsoppgaven. De som blir fosterhjem hos oss, har ofte relevant utdanning og erfaring med å jobbe med barn og unge, eller har vært fosterforeldre tidligere og fått nyttig kompetanse.

Blir du fosterforelder hos Stendi, kan vi love deg:

 • Tøffe dager og faser som vil kreve mye av deg og din familie.
 • Tilgjengelig hjelp på telefon 24 timer i døgnet, hele året. Du vil aldri stå alene.
 • Avlastning og forsterkning om det er behov for dette.
 • Jevnlig veiledning, sparring og hjemmebesøk av din faste fagkonsulent.
 • Støtte, råd og en klem om du skulle trenge det.
 • Grundig opplæring og jevnlige kurs.
 • Hyggelig og erfarent nettverk med andre fosterforeldre.
 • Medlemskap i Norsk Fosterhjemsforening.
 • Inntekt: 4,3 G – 6 G (510 006 – 711 720 kr), avhengig av utdannelse og erfaring.
 • En fast utgiftsdekning følger med barnet, samt barnetrygd. (Oppdragsgodtgjøringen gjelder for den perioden du har en plassering).

Fyll ut skjemaet, og bli kontaktet for mer info:

Kontakt fagkonsulent for fosterhjem Sør-Norge: