Stendi AS er sertifisert etter ISO 9001:2015 og har et overordnet mål om å være ledende i kvalitet på alle omsorgstjenestene vi leverer.

I Stendi har vi solide systemer og prosesser for å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere vår aktivitet på alle våre virksomhetsområder. Slik sikrer vi at vi leverer tjenester som er i samsvar med helse- og omsorgslovgivningen. Vår Fag- og kvalitetsavdeling utvikler kontinuerlig våre systemer for kvalitetsstyring, fag og kompetanse.

Digital læringsplattform

Vår digitale læringsplattform sikrer at hver enkelt medarbeider gjennomfører relevante kurs og kompetanseutvikling tilpasset eget arbeidsområde. Vårt kvalitetssystem bygger på kvalitetsprosesser som sikrer at vi leverer gode og forsvarlige tjenester til våre tjenestemottakere, og er ISO-sertifisert.

ISO-sertifisert kvalitetssystem

Sertifiseringen etter ISO 9001:2015 betyr at kvalitetssystemet vårt etterlever internasjonale krav til et ledelsessystem for kvalitet, og ble første gang gjennomført i 2007. Standarden er basert på prinsippene for kvalitetsledelse, med kundefokus, prosesstankegang, kompetent lederskap, risikobasert tilnærming og kontinuerlig forbedring. Kvalitetssystemet revideres årlig av Intertek.

Årlige brukerundersøkelser

Stendi gjennomfører årlige brukerundersøkelser blant våre oppdragsgivere (stat og kommuner) og de som får omsorg fra oss i institusjoner, bofellesskap eller innen hjemmetjenester. Undersøkelsene blir gjennomført av avdeling for Fag og kvalitet, og følges opp av drift og ledelse innen de ulike tjenesteområdene.

gruppe mennesker i jobbmøte hvor en kvinne sitter i rullestol

Les mer om vårt kvalitetsarbeid her:

Sertifisert som Miljøfyrtårn

Stendi AS er Miljøfyrtårn-sertifisert. Sertifiseringen innebærer at vi har særskilte rutiner og rapporteringer på områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Sertifiseringen bidrar til et økt fokus på miljøet og vårt samfunnsansvar, og bidrar til at vi kan oppnå flere av FNs bærekraftsmål.