Omsorgsbolig søker dyktige miljøterapeuter!

Boligen vil være et hjem for mennesker med ulike bistandsbehov, med hovedvekt innenfor ROP- segmentet. Hos oss får brukerne tydelige forventninger, rammer og strukturer, i kombinasjon med takhøyde, fleksibilitet og omsorg. Arbeidet i boligen vil handle om å hjelpe brukerne med mål om en meningsfull hverdag. Brukerne får faste måltider, hjelp til å opprette, huske og gjennomføre avtaler, bistand i forhold ADL, hjelp til å administrere medisiner m.m

Stillingene vi utlyser er 78,87% fast ansettelse, med 12 timers arbeidsdager (med arbeid i tre og fire dager på rad og en uke fri i mellom hver arbeidsperiode.) Arbeidsoppgavene vil være allsidige, og du vil være involvert i ulike aktiviteter knyttet til brukernes liv. Som miljøterapeut hos oss, kan du som fagperson få brukt flere funksjonsområder.

Vi har fokus på helsefremming i alt vi gjør. Økt mestring og selvhjulpenhet er et overordnet mål for alt brukerrettet arbeid. Når brukerne våre har behov for lindring av sykdom eller symptomtrykk, bistår vi med ulike tiltak, eller i kraft av å være et medmenneske. Forebyggende arbeid er en stor og viktig del av hverdagen (mht. psykisk og somatisk helse). Til dette har vi ulike verktøy og ressurser, samt kurs og opplæringsprogrammer. Vi trener regelmessig på forebyggende adferd hos oss selv som hjelpere. Vi bistår brukerne i kontakt med behandlerapparatet, og deltar i ulike samarbeids- og behandlingsmøter.

Med ulik fagkompetanse kan vi bidra i undervisning og veiledning av andre ansatte, brukerne og samarbeidspartnere. I hverdagen bidrar vi til god kvalitet i tjenesteutførelsen, blant annet ved å være pådrivere til etisk, juridisk og faglig refleksjon.

Du vil etter hvert være ansvarsvakt med delegert myndighet til å praktisk lede teamet du er en del av. Du vil bidra til organisering av arbeidsoppgaver og ansvarsområder, samt påse at administrative oppgaver knyttet til brukernes tiltaksplaner, ulike kartleggingsverktøy, medisiner, skriftlige rapporter m.m. utføres.

Videre vil du være involvert i fagutvikling og kvalitetssikring av det brukerrettede arbeidet, brukernes tiltaksplaner, ulike rapporteringer, administrasjon av medikamenter med mer.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Du har 3- årig helse-/ sosialfaglig utdannelse på høyskolenivå
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne (norsk)
 • Du har førerkort klasse B
 • Det kreves politiattest ihht. til gjeldene lovverk

Personlige egenskaper:

 • Du har humor
 • Du er trygg i deg selv
 • Du er fleksibel
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Du ønsker å utvikle deg i samspill med andre
 • Du er selvstendig og har samtidig gode samarbeidsevner
 • Du ser krevende situasjoner som spennende utfordringer

Vi tilbyr:

 • Trygt arbeidsmiljø
 • Engasjerte kollegaer
 • Gjensidig fleksibilitet
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Stor innflytelse på egen arbeidshverdag
 • Spennende opplærings- og kurstilbud
 • Muligheter for personlig og profesjonell vekst
 • Lønn etter tariff


Søknadsinformasjon

Ta gjerne kontakt med avdelingsleder Anya Kildal tlf. 90120109, hun kan svare på spørsmål eller gi ytterligere informasjon om stillingen. Aktuelle søknader behandles fortløpende.

Omsorgsboligen ligger under virksomhet rus i Stendi OT Øst. Virksomhet rus har et differensiert utvalg av omsorgsboliger og institusjoner.

Her vil du være en av de som er med på å forme boligen fra start!

We haven't been able to retrieve the link to apply for this job. Contact us for help.